Advocaten De Pauw: «Feiten van voor 2016 kunnen niet meer vervolgd worden»

Tijdens de verdediging van Bart De Pauw wierp meester John Maes op dat een deel van de aanklachten niet vervolgd mogen worden. Ze dateren van voor 15 april 2016, toen een wetswijziging ervoor zorgde dat belaging geen klachtmisdrijf meer was. Voordien was het noodzakelijk dat er eerst een klacht werd ingediend alvorens er een strafonderzoek kon worden opgestart, wat in dit dossier voor geen enkele burgerlijke partij het geval was. De strafvordering voor feiten die voor de wetswijziging gebeurden, moet dus onontvankelijk worden verklaard, meent Maes.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Een arrest van het hof van beroep in Gent uit maart 2017 stelt dat voor feiten die voor de wetswijziging gebeurden, nog steeds de klacht nodig is om ontvankelijk te zijn. Concreet in dit dossier zouden dan enkel de feiten met betrekking tot Maaike Cafmeyer, Dymphne Poppe, Liesa Naert en Lize Feryn uit 2017 nog overeind blijven, alsook die van Elle-June Henrard en Jenka Van de Voorde.

«Geen kwade wil en geen stalking»

Daarnaast stelde Maes dat de twee tenlasteleggingen, belaging en elektronische overlast, steeds over dezelfde handelingen gaan. «Een enkel misdrijf moet dus gekozen worden, volgens de lex specialis. Hier zou dat de overlast zijn. Voor overlast is een bijzonder opzet nodig, namelijk de kwade wil. Zelfs de tegenpartij zegt dat er volgens hen geen kwade wil was. De berichten waren niet oké, grensoverschrijdend, verwarrend en ze waren er niet mee gediend, maar ze waren niet kwaad bedoeld.»

Tot slot wees Maes erop dat er volgens hem geen sprake is van stalking. «Bij stalking, een term uit de jacht, besluipt een dader zijn prooi. Dat was hier niet het geval. De subjectiviteit moet uit het verhaal gehaald worden, want subjectiviteit is niet controleerbaar. Ongewenst intrusief gedrag is niet altijd stalking, dat zullen wij later vandaag nog uitgebreid aantonen.»