België

Vlaamse leerlingen boeren sterk achteruit in leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen

De Vlaamse 15-jarigen scoren op het vlak van leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen een stuk slechter dan hun leeftijdsgenoten vier jaar geleden. Dat blijkt uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek dat wegens corona met een jaartje werd opgeschoven. Daarmee is ook Vlaanderen niet immuun voor een globale neerwaartse trend die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toeschrijft aan een combinatie van een langetermijntrend die zich doorzet en de uitzonderlijke situatie door de coronapandemie met onder meer afstandsonderwijs tot gevolg. Al is de daling in Vlaanderen wel meer uitgesproken dan het OESO-gemiddelde. De Vlaamse leerlingen blijven wel beter scoren dan hun Franstalige en Duitstalige leeftijdsgenoten.