Een slechte studentenjob leidt tot slechtere schoolprestaties

Een kwaliteitsvolle studentenjob kan bij jongeren een positief effect hebben op de schoolprestaties, maar omgekeerd geldt ook dat studenten die niet gewaardeerd worden op de werkvloer het daardoor minder goed doen op school. Dat blijkt uit het masterproef-onderzoek van VUB-student Zakaria Ouaday.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

Meer dan 400 Vlaamse studenten namen deel aan het onderzoek via een online vragenlijst. Daarin werd een kwaliteitsvolle job gedefinieerd als een job met een interessante inhoud, gezonde arbeidsomstandigheden, gunstige arbeidsvoorwaarden en gunstige sociale relaties. Ouaday peilde naar de tevredenheid van de studenten over hun job, de invloed op hun schoolprestaties, en hij keek ook naar achtergrondkenmerken zoals het diploma van hun ouders en hun migratieachtergrond.

Steun van leidinggevende en collega’s

Studenten die tevreden waren over de kwaliteit van hun job, merkten ook daarbuiten een positieve invloed op en waren over het algemeen meer tevreden. De studenten die met minder gunstige arbeidsvoorwaarden te maken kregen, ervaarden al snel een negatieve invloed. Vooral studentenjobs die gekenmerkt worden door een gebrek aan steun van de leidinggevende en collega’s zorgen voor een negatieve invloed op de schoolprestaties.

Migratieachtergrond

De migratieachtergrond en het diploma van de ouders spelen daarnaast ook een significante rol. Studenten met lager opgeleide ouders en studenten met een migratieachtergrond geven duidelijk aan dat ze minder tevreden zijn over hun job en ervaren tegelijkertijd vaker een negatieve invloed op hun schoolprestaties.