Onderzoek: heldere communicatie op het werk is sterk wapen tegen burn-out

Onderzoek van doctoraatsstudent Safâa Achnak van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft aangetoond dat heldere communicatie tussen werknemer en werkgever over wederzijdse verwachtingen onontbeerlijk is om depressies en burn-outs tegen te gaan. Wanneer de verwachtingen op het werk niet duidelijk zijn of niet beantwoord worden, leidt dat tot stresssituaties.
door
nina.vandenbroeck
Leestijd 2 min.

Een werknemer die zijn best doet, verwacht ook iets terug van zijn werkgever. Zij hebben "een psychologisch contract" waarbij zaken als waardering of mogelijkheden tot groei tot de verwachtingen behoren. Wanneer werknemers vinden dat hun werkgever deze stilzwijgende verplichtingen niet nakomt, ervaren ze dit als psychologische contractbreuk (PCB). Dat fenomeen heeft VUB-doctoraatsstudent Achnak onderzocht.

De resultaten tonen dat emoties zoals boosheid en teleurstelling een PCB uitlokken. Die negativiteit lokt op haar beurt dan weer psychologische stressreacties uit, op lange en korte termijn, wat dan weer kan leiden tot lichamelijke klachten zoals verhoogde bloeddruk, depressie en burn-out. Wanneer een werknemer lang moet wachten op een verwachte reactie of promotie van een werkgever, dan kan die eerste gevoelens van angst en depressie ontwikkelen.

Wederzijdse verwachtingen

Het onderzoek benadrukt het belang om regelmatig de wederzijdse verwachtingen te bespreken en snel terug te koppelen bij onuitgesproken verwachtingen. "Zo bescherm je zowel het welzijn van de werknemer als het goed functioneren van de organisatie'" vertelt Achnak. Werkgevers zijn volgens haar gebaat bij kennis van werkstressoren en training over hoe deze best aangepakt kunnen worden.

Het onderzoek maakte gebruik van data verkregen uit twee psychologische experimenten en drie vragenlijstonderzoeken. Voor die laatste werden Belgische en Amerikaanse werknemers actief in verschillende sectoren dagelijks of maandelijks gevraagd naar hun breuk- en stresservaringen.

News

meer News