Viaduct van Vilvoorde ondergaat renovatie die acht jaar zal duren

Het Viaduct van Vilvoorde ondergaat de komende jaren een grootschalige renovatie. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) aangekondigd. Het volledige project zal zowat 8 jaar tijd vragen om uit te voeren.

door
Redactie Online
Leestijd 3 min.

Het Viaduct van Vilvoorde werd in de jaren zeventig ontworpen om 100 jaar te kunnen meegaan. Een kleine 50 jaar na 1978, toen de eerste auto’s gebruik maakten van het Viaduct, bevindt het bouwwerk zich echter in een slechte toestand. Vandaag rijden er dagelijks 90.000 voertuigen in de twee richtingen over de brug, die 22 rijen pijlers heeft en 1,7 kilometer lang is.

Tijd voor renovatie

«Het viaduct is iets meer vermoeid geraakt dan verwacht bij het ontwerp, door het intensieve gebruik», vertelt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, het agentschap dat instaat voor de renovatie. «Daarom voeren we een grondige renovatie uit van de volledige structuur van de brug. Voor bouwwerken zoals dit is het niet onlogisch dat we halverwege de levensduur een grootscheepse renovatie uitvoeren.»

Bij de renovatie wordt niet alleen de bovenbouw verstevigd, maar ook de draagstructuur, de oplegtoestellen en de binnenkant van het Viaduct worden aangepakt. Zoals veel bouwwerken die dateren uit de jaren zeventig bevat het Viaduct een asbesthoudende coating. Die wordt ook gesaneerd.

Ruim 500 miljoen

De kostprijs van het project wordt geraamd op 435 miljoen euro exclusief BTW. Dat komt neer op ruim 500 miljoen euro inclusief BTW. In 2019, toen er een eerste onderzoek werd gedaan, werd het project nog geschat op 100 miljoen euro. «We zitten intussen met veel hogere grondstofprijzen en een hoge inflatie», zegt minister Peeters. «De brug bleek bovendien in een slechtere staat te verkeren dan initieel gedacht, en het verwijderen van het gevonden asbest was niet meegerekend. Dat speelt allemaal mee in de hogere prijs.»

De eerste fase van de werken start in augustus van dit jaar en duurt tot 2026. Tijdens die jaren zullen de drie rijstroken in elke rijrichting open blijven, maar wel versmald worden. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur.

Vanaf 2027 start een nieuwe fase, waarbij er drie rijstroken in de ene richting en twee in de andere vrij blijven. Tijdens die jaren verwacht De Werkvennootschap «veel hinder». In principe zou het project sneller kunnen uitgevoerd worden door meer rijvakken tegelijkertijd af te sluiten, maar dat zou voor meer hinder zorgen. «Daarom hebben we gekozen om het op deze manier te doen», vertelt minister Peeters.

Vierde rijstrook

Op termijn kan er op de brug dankzij de renovatie een vierde rijstrook in elke richting worden geopend. Die zou op de huidige pechstrook komen, waardoor de vernieuwde brug zijn huidige breedte behoudt.

Voka Vlaams-Brabant is tevreden dat de timing van het project gekend is en dat er middelen zijn vrijgemaakt om het viaduct in stand te houden. De werkgeversorganisatie pleit er wel voor om de hinder zo veel als mogelijk te beperken. «De logistieke flow voor de bedrijven in Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen moet gegarandeerd blijven. Dat kan enkel door te zorgen voor een goede alternatieve doorstroming, permanente bereikbaarheid van de ondernemingen en permanente en duidelijke communicatie met de bedrijven.»

De organisatie roept De Werkvennootschap op om in overleg maatregelen uit te werken om de hinder te beperken.