Acht op de tien Vlamingen voelen zich zelden of nooit onveilig in de buurt

In het voorjaar van 2023 gaf 35% van de Vlamingen aan dat ze zich nooit onveilig voelen in de buurt of wijk waarin ze wonen, 44% voelde zich zelden onveilig. Dat blijktuit cijfers van Statistiek Vlaanderen op basis van een bevraging bij ruim 6.000 Vlaamse 18-plussers.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

Of iemand al dan niet bepaalde plekken mijdt in de woonplaats, zegt ook iets over het veiligheidsgevoel. In 2023 gaf 47% aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente of stad te mijden, 31% deed dat zelden. Daartegenover staat dat 22% soms, vaak of altijd bepaalde plekken mijdt.

Tussen 2021 en 2022 is het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt beperkt gedaald (van 79 naar 76%). Ook het aandeel dat zelden of nooit plekken mijdt, lag iets lager in 2022 dan in 2021 (van 79 naar 75%). In 2023 lagen de cijfers echter opnieuw op ongeveer hetzelfde niveau als in 2021.

Vergelijkbare cijfers over veiligheidsgevoelens en mijdgedrag voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be