Met Belgische hulp transformeert Oegandese bedrijfswereld onderwijssector

Onderwijs is een van de drie pijlers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Oeganda. De voorbije jaren werd de bedrijfswereld, anders dan voorheen, op initiatief van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel duidelijk betrokken bij het onderwijs, om zo te verzekeren dat jongeren de skills op zak hebben die bedrijven nodig hebben.

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 2 min.

Om daartoe te komen werd ingezet op zowel formeel als informeel onderwijs: beroepsscholen werden ‘getransformeerd’, wat zowat 17.000 studenten ten goede kwam, en met een Skills Development Fund werden de voorbije jaren 12.000 kwetsbare jongeren bereikt die een stiel konden leren. In beide groepen zijn twee op de drie vandaag aan de slag in de sector waarvoor ze opgeleid werden. Tijdens haar missie in Oeganda bezocht minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een school in de westelijke stad Fort Portal waar beide programma’s uitgevoerd worden.

Contact met bedrijfswereld

Elk jaar komen in Oeganda 800.000 jongeren op de arbeidsmarkt, maar er komen jaarlijks slechts 70.000 betaalde jobs bij. Het Skills Development Fund, mee gefinancierd door België, zet in op informeel onderwijs voor kwetsbare jongeren en op contact met de bedrijfswereld om ervoor te zorgen dat hun opleidingen beantwoorden aan de vraag op de arbeidsmarkt.

Transformatie

Ook in het formeel onderwijs brokkelt de bedrijfswereld nu mee in de pap. Vandaag is dat onderwijs nog te veel gefocust op het behalen van een diploma en, in beroepsscholen, nodeloos veel theorie. Enabel kwam tussen om zeven beroepsscholen met de bedrijfswereld in contact te brengen en de scholen te transformeren.

Dat laatste was nodig omdat de scholen amper praktijk aanboden en lesgevers geen eigen ervaring hadden en hun pedagogische aanpak niet voldeed. Bovendien volstond de infrastructuur niet en was er nauwelijks gereedschap aanwezig om het beroep aan te leren. In de zeven scholen werd daarom 7 miljoen geïnvesteerd voor gebouwen en gereedschap. In totaal bedroeg de kost van dit onderwijsprogramma 22 miljoen euro, verspreid over zeven jaar.

«Formeel aan de slag»

«Enabel ondersteunt hier mensen die jobs willen aanleren, maar daarvoor moeten zij de juiste technische skills en infrastructuur hebben», aldus Gennez. «Het mooie hier is dat een link gelegd wordt met kleine bedrijven, maar ook met grote. Het zijn immers de grote bedrijven die mensen een beter loon kunnen betalen, die sociale rechten bovenaan de agenda zetten en die meer mensen tewerkstellen. Oeganda is in grote mate een informele economie, maar mensen moeten ook formeel aan de slag kunnen zodat ze vooruit kunnen in het leven.»