Patiënten in borstkankercentra zonder erkenning hebben lagere overlevingskans

Patiënten die zich laten behandelen in een borstkankercentrum zonder erkenning hebben een «verontrustend hoger risico» om te overlijden in vergelijking met vrouwen die in een coördinerende borstkliniek worden behandeld. Dat concludeert een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 2 min.

«Er is wel degelijk een verschil tussen borstkankerzorg in centra met en zonder erkenning», zegt het KCE na een studie bij 50.000 vrouwen, in samenwerking met de Stichting Kankerregister. De studie toont aan dat het risico om aan borstkanker te sterven 30 procent hoger ligt bij vrouwen die behandeld worden in een centrum voor borstkanker zonder erkenning, in vergelijking met vrouwen die behandeld worden in een coördinerende borstkliniek.

Meest voorkomende vorm

In 2018 werd een vijfde van de vrouwen met borstkanker behandeld in zo’n centrum zonder erkenning. Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker in de Europese Unie, zo’n 13 procent van alle diagnoses. In België krijgt een op de zeven vrouwen borstkanker, wat neerkomt op meer dan 10.000 vrouwen per jaar.

«Kan niet langer»

Al in 2012 bleek uit een rapport een verhoogd risico om te sterven aan borstkanker in ziekenhuizen met een laag volume diagnoses. Het KCE vraagt snel adequate maatregelen. «Elk van de meer dan 10.000 patiënten die jaarlijks de diagnose borstkanker krijgen, moet kwaliteitsvolle zorg krijgen. Het kan niet langer dat overlevingskansen afhangen van het centrum waar je terechtkomt.»

In 2007 werd in België een eerste koninklijk besluit aangenomen waarin erkenningsnormen werden vastgelegd voor borstklinieken. Zo moet een kliniek minimaal 150 diagnoses per jaar uitvoeren en moet er een multidisciplinair team van specialisten aanwezig zijn. «In de daaropvolgende jaren werd het principe van concentratie van zorg echter geleidelijk uitgehold», stelt het KCE.

Geen verbod

«Vanaf 2014 werd er een onderscheid gemaakt tussen de coördinerende borstklinieken, die een minimaal activiteitenvolume van 125 diagnoses per jaar moeten hebben, en de satellietborstklinieken, waarvoor het minimumvolume op 60 diagnoses ligt.» Tot vandaag verbiedt de wetgever niet dat borstkanker ook buiten de erkende borstklinieken behandeld wordt.

Geen garantie

«De overgrote meerderheid (87 procent) van die centra blijft onder een gemiddeld jaarlijks volume van 60 nieuwe diagnoses per jaar», stelt de studie nog. Vrouwen die in deze centra worden behandeld, hebben geen garantie op de medische omkadering en faciliteiten die wettelijk zijn voorzien in de erkende borstklinieken.

In 2018 haalden 20 van de 52 erkende coördinerende borstklinieken de drempelwaarde van 125 nieuwe diagnoses per jaar niet. Drie hiervan haalden niet het volume van 60 nieuwe diagnoses per jaar. En ook bij de satellietborstklinieken haalden 3 op de 13 centra het volumecriterium niet.