Aanslagen 22 maart - Maalbeek en Brussels Airport herdenken slachtoffers aanslagen

door
Belga
Leestijd 2 min.

Vandaag/vrijdag is het precies drie jaar geleden dat de terreur neerdaalde over ons land en bomaanslagen op Brussels Airport en het Brusselse metrostation Maalbeek het leven kostten aan 32 mensen. Ongeveer 340 raakten gewond. Op de locaties waar de terroristen toesloegen, zijn er vrijdag weer herdenkingen. Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen loopt intussen nog altijd. Het federaal parket vermoedt dat het proces in de loop van 2020 van start kan gaan. Veel slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door de overheid en de verzekeraars. In Maalbeek is er om 9 uur een herdenkingsmoment, dat een uur later wordt afgesloten met een minuut stilte. Ook op Brussels Airport is er een minuut stilte. Voordien komen slachtoffers en nabestaanden om 09.30 uur samen aan de gedenkplaat voor de aanslagen in de vertrekhal en worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Achteraf volgt nog een bezinningsmoment in de "Memorial Garden" op het luchthavendomein. Dat is een herdenkingsplaats waar het kunstwerk "Flight in mind" staat dat tot de aanslagen in de vertrekhal stond, samen met een herdenkingsplaat.

Na een bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden in Bozar in Brussel begint om 14.30 uur ook een herdenking aan de berkencirkel in het Zoniënwoud. Dat natuurmonument, dat bestaat uit een ronde zitbank met daarrond 32 berken in een cirkel, werd een jaar na de aanslagen ingehuldigd ter herdenking van de slachtoffers.

Veel slachtoffers kampen nog altijd met de naweeën van de aanslagen: gevolgen op fysiek en psychisch vlak, maar ook financieel. Meer dan 60 procent wacht nog steeds op een correcte schadevergoeding, schreef de krant De Zondag vorige week. De overheid doet niks, en verzekeringsmaatschappijen vertragen dossiers, luidt de kritiek. Aan 1.337 slachtoffers is iets meer dan 27 miljoen euro uitbetaald.

In veel gevallen gaat het nog om een provisionele vergoeding of om voorschotten. Verzekeraarskoepel Assuralia wijst erop dat de uitbetaling van schade aan zwaargewonden pas definitief vastgelegd kan worden op het moment dat hun toestand "gestabiliseerd" is, "dat wil zeggen wanneer medisch verwacht wordt dat hun toestand niet meer zal evolueren".

De koepel van verzekeraars verwondert er zich over dat sommige slachtoffers, "dikwijls op advies van naasten of hun advocaat", voorschotten niet aanvaarden. "Een voorschot is nochtans in niets bindend voor wat het definitieve schadebedrag zal zijn. Het slachtoffer loopt bijgevolg bij de aanvaarding ervan geen enkel risico of nadeel".

Assuralia breekt een lans voor een wetsontwerp dat in het parlement voorligt voor een betere en snellere vergoeding van slachtoffers van aanslagen. Het houdt volgens de verzekeraarskoepel een volledige vergoeding van de slachtoffers door de verzekeraars in, een unieke medische expertise en een enkel aanspreekpunt voor de slachtoffers. Slachtofferverenigingen tonen zich eerder voorstander van een overheidsfonds.

De Ierse Fionnula Ni Aolain, speciale rapporteur van de Verenigde Naties, had begin deze maand al aangekaart dat de slachtoffers van de aanslagen te weinig medische en psychologische bijstand hebben gekregen. In haar rapport heeft ze het over "belangrijke lacunes" in de zorg voor de slachtoffers.

bron: Belga

News

meer News