Bij start van nieuwe schooljaar zitten meeste Vlaamse leerlingen ongemaskerd in de klas: «Cruciaal voor sociale interactie»

Woensdag gaan de schoolpoorten opnieuw open voor 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen. De meesten onder hen moeten tijdens de les geen mondmasker meer dragen. Dat is volgens de koepels al een enorme stap vooruit. De impact van de coronacrisis blijft echt nog steeds aanwezig. Uitdagingen dit schooljaar zijn een zo normaal mogelijk schoolleven organiseren en de leervertraging verder wegwerken.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Vorig schooljaar moesten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en die van het secundair onderwijs een mondmasker dragen op school. In Vlaanderen valt in het basisonderwijs de mondmaskerplicht dit schooljaar volledig weg. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker wanneer wordt stilgezeten. In Brussel gelden nog de regels van het vorige schooljaar. Ook op andere plaatsen waar de coronacijfers niet goed zijn, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren.

De beslissing om de mondmaskers tijdens de les te af te zetten is volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, cruciaal voor de sociale interactie op school. «Er wordt weleens geopperd dat een mondmasker ophouden een kleine moeite is, maar in het onderwijs is dat niet zo. Het verstoort het pedagogische proces tussen leraar en leerling en de interactie tussen leerlingen zelf.» Zijn collega van het Gemeenschapsonderswijs GO!, Koen Pelleriaux, wijst ook nog op onderzoeken die aantonen dat mondmaskers tot concentratieverlies zouden kunnen leiden aangezien men minder zuurstof in het bloed krijgt.

Wel mondmasker op speelplaats in secundair

«Onderwijs is meer dan leren. Het gaat ook over leven, wat zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van jongeren. Wat de coronasituatie ook is, we willen zowel leren als leven blijven faciliteren», stelt Boeve nog. Het gaat dan niet alleen om de interactie op school, maar ook om bijvoorbeeld (meerdaagse) uitstappen.

Ook uitstappen kunnen dit schooljaar, maar voor het secundair onderwijs gelden buiten de klasvloer de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er geldt dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Voorts moeten leerlingen geen mondmasker dragen tijdens sportactiviteiten. Voor Pelleriaux is dat een «redelijk compromis».