"Consumptie van terreurnieuws doet angst toenemen"

De aanslagen in Brussel staan bij velen nog in het geheugen gegrift. Communicatiewetenschapper Lennart Tobback (KULeuven) onderzocht daarom de invloed van terrorismenieuws op de angst en het overdramatiseren bij Vlamingen.
door
Matthias
Leestijd 2 min.

"Slechts een klein percentage van de bevolking wordt direct geconfronteerd met terrorisme. Om hier een beeld van te vormen zijn ze dus afhankelijk van hoe de media terrorisme afbeelden", stelt Tobback. Daarom onderzocht hij de invloed van terreurgerelateerd nieuws op de angst bij Vlamingen voor terrorisme en het overdramatiseren ervan.

Vooral dat laatste is nog niet vaak onderzocht. Met overdramatiseren bedoelt hij onder andere het herkauwen van gebeurtenissen en het uitvergroten van de terroristische dreiging. Daarnaast ging Tobback na of deze twee invloed hebben op de attitude ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Om dit allemaal te bestuderen schotelde hij 700 deelnemers tussen de 16 en de 30 jaar een survey voor van ongeveer 40 minuten.

Vrouwen hebben meer angst

Het onderzoek leverde een aantal opmerkelijke resultaten op. "Zo stelde ik vast dat er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen bij de reactie op terrorisme", aldus Tobback. "Vrouwen rapporteerden een significant hogere angst en overdramatiseerden terrorisme meer dan mannen."

"Ook de nieuwsconsumptie van terrorisme via Facebook zorgde voor een fel verhoogde angst bij zowel mannen als vrouwen. Hoe meer de mensen dergelijk nieuws consumeren, hoe meer ze terreur gaan dramatiseren. Facebook verhoogt dus de angst."

Houding tegenover moslims

De nieuwsconsumptie speelt ook een rol bij de houding van Vlamingen tegenover moslims en vluchtelingen in het algemeen. Tobback: "Terrorismenieuws via televisie verhoogt de angst. Die angst zorgt op zijn beurt voor een negatievere houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Ook de angst om zelf slachtoffer te worden van terrorisme heeft een negatievere attitude ten opzichte van deze groep tot gevolg. Daarnaast hangt die houding samen met de angst dat een familielid slachtoffer wordt van terrorisme."

Maatschappelijke rol van de media

De bevindingen werpen de vraag op hoe de media hun maatschappelijke rol als informatieverstrekker uitoefenen. "Het verspreiden van een negatieve houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen lijkt niet tot die rol te behoren", benadrukt Tobback. "Dit onderzoek wil bijdragen aan het debat over de manier waarop nieuwsmedia over terrorisme verslag uitbrengen en de gevolgen daarvan."

Lennart Tobback neemt deel aan de Vlaamse Scriptieprijs 2017. Stuur ook jouw scriptie in voor de editie van dit jaar en maak kans op 2.500 euro en een artikel in Metro.