De Youth Guarantee van Actiris

Actiris zet verschillende instrumenten in om de jongerenwerkloosheid aan te pakken. De belangrijkste is de Youth Guarantee.
door
marketing
Leestijd 2 min.

"De jeugdwerkloosheid daalt en dat nu al 34 maanden op rij"

“Dat is een engagement van Actiris naar alle jongeren die zich inschrijven dat wij ze binnen de zes maanden een oplossing zullen voorstellen”, vertelt Caroline Mancel van Actiris. “In het beste geval, als ze er klaar voor zijn, is dat een job. Anders kunnen we een stage aanbieden bij een bedrijf en als ze nog te ver staan van de arbeidsmarkt, dan kunnen we hen een gepaste opleiding voorstellen. Elke jongere wordt intensief begeleid, zo hebben ze allemaal hun eigen coach. Binnen Actiris hebben we 150 mensen die zich enkel met die jongeren bezig houden. Met de instapstage kunnen de jongeren drie tot zes maanden terecht bij een bedrijf. De resultaten zijn zeer positief. Zo'n 63% van die jongeren vindt werk na de instapstage. Nog eens 10% van de jongeren volgt dan nog een bijkomende opleiding.

Select Actiris

Daarnaast is er ook nog Select Actiris. “Daarmee houden we een préselectie van kandidaten. We garanderen de werkgever dat we zes kandidaten zullen voorstellen die wij al gescreend en geïnterviewd hebben. Zo hebben we vorig jaar meer dan 11.000 werkaanbiedingen behandeld. Dat is een verviervoudiging op vijf jaar tijd.”

“Vanaf juni hebben we nog een nieuw instrument, het inschakelingscontract; dat is in het leven geroepen voor de meest kwetsbare groep jongen die langdurig werkloos zijn en na achttien maanden nog steeds geen job gevonden hebben. Ze krijgen dan gedurende een jaar een job bij een publieke instelling of een ngo en dat wordt volledig gesubsidieerd door ons. Dat is ideaal om ervaring op te bouwen. We hebben daarvoor al veel aanvragen gekregen dus we verwachten er veel van.”

De verschillende maatregelen hebben succes. “De jeugdwerkloosheid daalt en dat nu al 34 maanden op rij. We zitten nu met het laagst aantal werkzoekende jongeren sinds 25 jaar. De jeugdwerkloosheidsgraad is nog altijd hoog, met 25,2%, maar een paar jaar geleden was dat nog meer dan 30%. We zitten dus op de goede weg,” besluit Caroline Mancel.