Dodelijke hittegolven op komst

Als er niet snel maatregelen worden genomen tegen de klimaatopwarming zullen er hittegolven onstaan die de mens niet kan overleven. Vooral Noordelijk India, Bangladesh en zuidelijk Pakistan zullen daardoor getroffen worden.
door
Heleen
Leestijd 2 min.

Het is de combinatie van hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad die dodelijk is, blijkt uit recent onderzoek dat in het vakblad Science Advances verscheen. Die combinatie wordt gemeten aan de hand van de natteboltemperatuur.

Natteboltemperatuur

"Als je op een warme zomerdag buiten een oppervlakte natspuit, dan wordt het daar tijdelijk heerlijk koel. Dat komt omdat het verdampende water warmte nodig heeft. Die warmte wordt onttrokken aan de lucht en dus wordt de lucht boven het natte oppervlak kouder", verklaart weerman Frank Deboosere op zijn website. "De laagste temperatuur die we bekomen tijdens de verdampingsfase noemen we de natteboltemperatuur." Als die temperatuur tot 35 graden oploopt, is dat dodelijk voor de mens aangezien het lichaam niet meer kan afkoelen.

Binnen zes uur sterven

Vandaag stijgt de natteboltemperatuur zelden tot meer dan 31 graden, maar in de Perzische Golf kwam het in 2015 aardig in de buurt. Dat jaar stierven in Pakistan en India naar schatting 3.500 mensen aan de hitte. Volgens de onderzoekers zal die grens nog stijgen tot 31 en 34,2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd wordt. "Zelfs fitte mensen die in de schaduw zitten zullen dan binnen de zes uur sterven", zegt professor Elfatih Eltahir van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), hoofdauteur van de studie.

Landbouw

Vooral het zuiden van Azië zou getroffen worden. «Driekwart van de bevolking (wat neerkomt op 1,7 miljard mensen, red.) zal tegen het eind van de eeuw blootgesteld worden aan een vochtige hitte die extreem gevaarlijk is voor de gezondheid», zo luidt het. "Gezien de impact dat dit zal hebben op de landbouwproductie, zal het niet noodzakelijk de hittegolf zelf zijn die mensen doodt. De productie zal afnemen, dus iedereen zal eronder te lijden krijgen."

"Als het klimaatakkoord van Parijs opgevolgd worden, dan zullen de ergste hittegolven uitblijven en zal het percentage van de bevolking die getroffen wordt door de extreme hittegolven teruggedrongen worden tot 55%", besluit Eltahir.