E-tool leert je signalen zelfdoding te herkennen

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft een platform ontwikkeld dat mensen traint om noodkreten online sneller op te merken. "Zo kan iedereen een rol spelen in de preventie van zelfdoding."
door
Xavier
Leestijd 2 min.

De meeste mensen die zelfdoding overwegen, laten dat op de een of andere manier blijken. Tegenwoordig komen die signalen vaak tot uiting op het internet, in het bijzonder op fora, blogs en sociale media. Een getraind oog kan die noodkreten waarnemen en mogelijk onheil voorkomen.

Daarom lanceert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) een e-learningplatform dat bestaat uit drie modules: herkennen van signalen, gepast reageren en doorverwijzen.

"Met deze informatie kan iedereen die zich op het internet begeeft, meewerken aan de preventie van zelfdoding", zegt Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ. "Met de e-learning willen we ervoor zorgen dat mensen op heel korte tijd de informatie krijgen die ze nodig hebben in dergelijke situaties."

Minder remmingen

"Op het internet voelen mensen zich minder geremd om over moeilijke thema's zoals zelfdoding te spreken", vult de directeur aan. "Het is dan ook van levensbelang om de online signalen te detecteren en hier op een goede manier op te reageren."

Het initiatief kadert in het Vlaams actieplan suïcidepreventie, dat tegen 2020 het aantal zelfdodingen met 20% wil verminderen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) juicht het project toe. "De boodschap achter deze online tool is duidelijk: we kunnen eigenlijk allemaal helpen om te voorkomen dat iemand zelfmoord pleegt. Ik hoop dan ook dat we ons hier massaal op inschrijven."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op 1813.

News

meer News