Facebook en co bannen online haatzaaierij binnen de 24 uur

Google, Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft hebben een gedragscode ondertekend waarin ze zich verbinden om haatzaaiende boodschappen op online fora binnen 24 uur te bannen. Ook andere socialemediabedrijven en onlineplatforms sloten zich aan bij dit initiatief van de Europese Commissie.
door
Mare
Leestijd 2 min.

Om die belofte na te kunnen komen, moeten er wel een aantal stappen ondernomen worden. Zo hebben de internetgiganten al aangegeven dat ze zowel hun interne procedures als hun personeelsopleiding zullen herzien. Daarnaast zal ook de samenwerking met de verschillende nationale autoriteiten verder uitgebouwd worden en worden de banden met andere bedrijven aangehaald zodat haatdragende inhoud sneller in het vizier komt. Tot slot zullen de internetbedrijven samen met de Commissie onafhankelijke tegenboodschappen promoten en hun steun geven aan educatieve programma's die kritisch denken aanmoedigen.

«Sociale media worden helaas gebruikt door terroristische groepen om jongeren te radicaliseren en door racisten om geweld en haat te verspreiden», zegt de EU-commissaris voor Justitie, Vera Jourová in De Tijd. «Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts om zeker te stellen dat internet een plek blijft voor vrije en democratische expressie.» Volgens de Commissie is er niet alleen nood aan wetgeving, maar ook aan autoregulering door de sector zelf.

En hoewel het akkoord volgens de Commissie een belangrijke stap voorwaarts is, hebben digitale burgerrechtenorganisaties EDRI en Acces Now al kritiek geuit op de overeenkomst. Volgens hen zijn de maatschappelijke organisaties veel te weinig betrokken en geeft de gedragscode te veel macht aan een handvol bedrijven, die op hun beurt de wetgeving zouden uithollen. Ze vrezen ook dat de internetbedrijven overijverig te werk zullen gaan en allerlei controversiële boodschappen offline zullen halen, ook al roepen die niet op tot haat. Verder gaan er ook stemmen op dat het akkoord in strijd is met de Europese grondrechten.

News

meer News