Helft Vlamingen wil een corona-app die kans op besmetting aangeeft

De Vlaamse overheid denkt er al even over na om een corona-app te lanceren, zodat ze de besmettingen beter kan controleren en de soft lockdown sneller kan stopzetten. Om het standpunt van de Vlamingen te achterhalen, werd op 6 april een enquête verspreid via Het Nieuwsblad, die ingevuld werd door 1.708 personen. Daaruit blijkt dat de helft openstaat voor een corona-app, maar enkel tijdens de crisis.
door
lieselot.tuytens
Leestijd 2 min.

De enquête ging uit van het Kenniscentrum Data & Maatschappij in samenwerking met drie universitaire onderzoeksgroepen van de VUB, KU Leuven en UGent en peilde naar de meningen van de Vlamingen. Die waren echter verdeeld, omdat slechts de helft voorstander is van een corona-app om hun besmettingsrisico in te schatten. Hierbij valt ook op dat ze hun locatie- en contactgegevens enkel willen delen tijdens de coronacrisis, maar niet meer daarna.

Inbreuk op de privacy

Hoewel 51% van de Vlamingen de app zou installeren, vreest maar liefst 78% dat de data misbruikt zou worden voor andere commerciële doeleinden. Het idee stuit vooral op veel weerstand als het gegevensgebruik te persoonlijk wordt. Zo willen ze niet dat de app hen de toegang kan ontzeggen tot het openbaar vervoer of de supermarkt. Andere minder ingrijpende maatregelen die nu al gelden, zoals de social distancing of na besmetting 14 dagen in quarantaine blijven, worden wel aanvaard. De gemiddelde Vlaming heeft ook meer vertrouwen in de ziekenhuizen dan in de overheid, omdat 63% hun gegevens zou openstellen voor het verplegend personeel tegenover 50% voor de politiek.

VUB-onderzoeker Rob Heyman ziet een duidelijke tendens: “Privacy is nog niet dood: onze respondenten maken in veel gevallen een afweging en laten enkel het hoogstnodige toe. Ze zijn zich ervan bewust dat data in de toekomst voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden.”

News

meer News