Het land is minder verdeeld dan de stembus

door
Belga
Leestijd 2 min.

Ja, Vlamingen zijn rechtser dan Walen. Maar de verschillen zijn kleiner dan de verkiezingen doen vermoeden. Dat moet blijken uit het eerste postelectorale onderzoek van RepResent, een consortium van politicologen van de KU Leuven, VUB, UCL, ULB en UA, dat De Standaard kon inkijken. Zetten we het stemgedrag van de gemiddelde Waal en Vlaming op de typische dubbele links-rechts as, dan stemmen Walen doorgaans cultureel en economisch linkser dan de gemiddelde Vlaming. Die verschillende gemiddelden reflecteren deels de ideologische posities van de partijen waar Vlamingen en Walen kunnen op stemmen. Het aanbod stuurt dus voor een deel het politieke signaal dat we sinds zondag menen te ontwaren, zeggen de onderzoekers. Wie uitgesproken rechts-progressief of links-conservatief denkt, is zowel in Vlaanderen als Wallonië politiek dakloos.

De spagaat in de stembusslag reflecteert dan ook lang geen even sterke spagaat in de publieke opinie tussen Vlamingen en Walen, luidt de analyse. Op een schaal van 0 (links) tot 10 (rechts) plaatsen Walen zich met 4,97 gemiddeld iets linkser dan Vlamingen met 5,56. Maar beiden zoeken het centrum op.

Vlamingen én Walen willen in grote mate dat grote vermogens meer worden belast, dat er evenveel vrouwen als mannen in de regering moeten zitten en dat er een minimumpensioen van 1.500 euro moet komen. Alleen vinden de Walen dat doorgaans net iets meer dan de Vlamingen. Hetzelfde patroon rond het verder openhouden van kerncentrales, het opsluiten van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen in afwachting van hun terugkeer of het bijhouden van vingerafdrukken in een centrale databank. Moet kunnen, maar Vlamingen vinden het (iets) meer kunnen dan Walen.

Alleen rond het strafbaar maken van onderdak verlenen aan transmigranten lopen de meningen uiteen. 53 procent van de Vlamingen is het daar mee eens, tegenover slechts 44 procent van de Walen.

bron: Belga