Hoelang blijf je best bij een bepaalde job?

door
Roald
Leestijd 2 min.

Dat hangt er natuurlijk van af hoeveel je bijleert en wat het werk doet voor je carrière die je op het oog hebt. Maar er zijn wel enkele vuistregels in het algemeen. 8, 18, 48 en 72 zijn de nummers die je moet onthouden.

Toekomstige werkgevers beschouwen een baan waar je minder dan 8 maanden werkzaam was als een negatieve stempel op je cv, tenzij je objectieve redenen kan aanhalen voor het korte verblijf (bijvoorbeeld een tijdelijk project). Als je dat niet kan, suggereert de baan op je cv dat je negatief werd beoordeeld na je proefperiode of eerste cyclus. In dat geval kun je dus beter die baan weglaten van je cv. Een uitzondering op deze regel is wanneer er een ontslaggolf was binnen het bedrijf.

18 maanden is een sociaal geaccepteerd minimum voor het uitvoeren van een baan. Het suggereert dat je minstens één volledige beoordelingscyclus hebt overleefd. De evaluatie vindt jaarlijks plaats en werkgevers evalueren meestal niet voor de proefperiode is afgerond. Dat is waar de 18 maanden vandaan komen. Je overleefde je eerste evaluatie en dat is van belang voor je toekomstig werkgever. Je zou kunnen overwegen om jobs in je cv op te nemen waar je het maar 9 maanden volhield, maar zorg dat dat je een goede uitleg hebt zoals een verandering in het management of een familie-gerelateerde reden voor je ontslag.

Als het één job is waar je het minder dan 18 maanden uithield, dan is dat geen probleem en kun je die baan wel op je cv zetten, maar als je er vijf hebt dan ben je in de ogen van de toekomstig werkgever een probleem. Of je nu ontslagen werd of zelf besloot om weg te gaan van die banen, de werkgever zal er sowieso sceptisch naar kijken.

Als je vier jaar of 48 maanden werkzaam was bij een bepaald bedrijf, zul je daarvoor alle krediet krijgen, tenzij iets duidelijk maakt dat je een stagnerende werknemer was. Als je een promotie of verandering van titel kan voorleggen, heb je goede papieren. Als je nog geen promotie hebt gemaakt of je projecten werden niet beter, dan is er nog geen probleem, maar zorg dat je in de volgende twee jaar een stap omhoog kunt zetten.

Zes jaar of 72 maanden is het punt waarop het pijnlijk wordt wanneer je nog geen promotie hebt gemaakt of betere projecten mocht afhandelen. Zes jaar zonder een duidelijke promotie kan erop wijzen dat je weinig ambitieus bent en hoewel dat niet per se zo hoeft te zijn, uitdrukt dat je middelmatig bent in je wat je doet. Als je steeds promotie maakt, is er geen bovengrens van hoe lang je een bepaalde baan kunt blijven uitoefenen.

News

meer News

Spotlight

meer Spotlight