Investeren vs. Sparen: Welke is de beste keuze?

door
Online redactie
Leestijd 5 min.

Sparen en beleggen zijn twee verschillende strategieën om financiële zekerheid te bereiken. Sparen is het opzij zetten van geld voor toekomstig gebruik. Beleggen is de praktijk van het kopen van activa om winst of inkomen te verdienen. Die activa kunnen van alles zijn, van verzamelobjecten tot onroerend goed, maar effecten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's) zijn gebruikelijk.

Zowel spaarders als beleggers stellen hun uitgaven vandaag uit met het doel morgen meer geld te hebben. Dit is een van de redenen waarom mensen de woorden sparen en beleggen door elkaar gebruiken. Beide strategieën zijn afgestemd op het concept van financiële discipline nu in ruil voor een rijkere toekomst.

De verschillen tussen sparen en beleggen

Als u spaart, bewaart u uw niet-uitgegeven geld in contanten. U kunt het geld op een hoogrentende spaarrekening zetten, of in bijvoorbeeld een schoenendoos verstopt in uw kast.

Als je belegt, ruil je je geld in voor een ander activum. Je verwacht dan dat dat bezit in waarde stijgt, inkomsten oplevert, of beide. Je koopt bijvoorbeeld aandelen omdat je hoopt dat ze in waarde zullen stijgen en/of je na verloop van tijd dividenden zullen uitkeren. Of u koopt obligaties of obligatiefondsen om in de toekomst rentebetalingen als inkomsten te ontvangen.

Voor- en nadelen van sparen

Ten opzichte van beleggen biedt sparen de volgende voordelen:

Geld schommelt niet in waarde. Het saldo op uw spaarrekening stijgt en daalt niet naar gelang van wat er gebeurt in de economie of op de financiële markten. Zelfs als de aandelenmarkt in één dag 50% van zijn waarde verliest, zal de waarde van uw spaargeld niet veranderen.

Uw spaargeld is onmiddellijk beschikbaar voor gebruik. Geld is liquide, wat betekent dat u het direct kunt gebruiken om dingen te kopen, rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Aandelen en obligaties kunt u niet "uitgeven". Over het algemeen moet u ze eerst omzetten in contanten en vervolgens het geld uitgeven.

Sparen stelt u in staat om te beleggen. U kunt niet beleggen als u niet eerst hebt gespaard. Dit is waar op twee niveaus. Ten eerste houdt het proces van beleggen in de aandelenmarkt in dat u geld op een effectenrekening stort (in plaats van het uit te geven) en dat geld vervolgens gebruikt om effecten te kopen. De eerste stap, het storten van het geld, is een daad van sparen.

Ten tweede is het een goede gewoonte niet te investeren tenzij u al over een ruim spaarsaldo beschikt. Dit beschermt u tegen het moeten verkopen van uw beleggingsactiva voordat ze in waarde zijn gestegen vanwege een onverwachte financiële noodsituatie.

Sparen heeft ook twee nadelen ten opzichte van beleggen:

Sparen levert na inflatie een negatief rendement op. Hoewel uw spaarsaldo niet in waarde schommelt, daalt de koopkracht van uw geld na verloop van tijd. Dit komt door de stijgende prijzen, ook wel inflatie genoemd.

Een normaal inflatiepercentage is 2% per jaar. Met dat percentage kunt u voor €100 contant op 1 januari aan het eind van het jaar nog maar €98 aan spullen kopen.

Inflatie is een goede reden om uw extra geld op een rentedragende rekening te zetten in plaats van op een betaalrekening of een schoenendoos. De rente die u verdient, helpt de inflatie te compenseren. Een inflatie van 2% komt neer op 1,5% als de bank u 0,5% betaalt over uw spaarsaldo.

Sparen kost geld omdat beleggen een hoger rendement oplevert. Het is slim om wat besteedbaar geld achter de hand te houden voor noodgevallen. Maar daar hangt een prijskaartje aan, naast het negatieve reële rendement. Door geld in kas te houden, laat u ook de kans voorbijgaan om dat geld te beleggen en een inflatie bevorderend rendement te behalen.

Voor- en nadelen van beleggen

Beleggen heeft een hoger rendement dan sparen.

Het rendementspotentieel is hoog. Op lange termijn bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van de aandelenmarkt ongeveer 7% na inflatie. Met dat groeipercentage verdubbelt uw belegd vermogen ongeveer elke 10,5 jaar in waarde. U kunt ook gemakkelijk toegang krijgen tot groei op marktniveau door te beleggen in indexfondsen voor de brede markt met lage kosten.

Hoge rendementen zijn aantrekkelijk, maar ze komen met twee nadelen:

Uw vermogen kan in waarde dalen. Alles waarin u investeert - van aandelen tot uw eigen bedrijf - is alleen waard wat iemand anders bereid is ervoor te betalen. Dat bedrag kan stijgen of dalen op basis van vele factoren die buiten uw controle liggen.

U moet uw activa verkopen voordat u de fondsen kunt gebruiken. Om de waarde die in uw beleggingen zit opgesloten te gebruiken, moet u een koper vinden, een prijs afspreken, en uw geld innen. Bij beursgenoteerde aandelen en obligaties duurt dit proces een paar dagen. Bij andere activa, zoals onroerend goed, kan het maanden duren om ze te verkopen.

Lees op de website https://aandelenkopen.be meer over hoe jij kunt beginnen met online beleggen!

Moet u beleggen of sparen?

De meeste mensen moeten sparen en beleggen, maar het kan lastig zijn om te bepalen wat nu prioriteit heeft. Hier zijn wat tips die kunnen helpen.

U moet sparen wanneer:

U niet genoeg geld hebt gespaard om drie maanden van levensonderhoud te dekken. Dit geld in kas helpt u om onverwachte financiële uitdagingen, zoals baanverlies, blessures en andere noodgevallen het hoofd te bieden.

U een financieel doel op korte termijn nastreeft. Als u binnen vijf jaar een huis wilt kopen of volgend jaar de bruiloft van uw dochter wilt betalen, spaar dan. Beleggen is riskant als de tijdlijn kort is.

U bent klaar om te investeren wanneer:

Je het je kunt veroorloven om het geld geïnvesteerd te houden. Beleggen vereist een minimale tijdslijn van vijf jaar. Dit komt omdat de aandelenmarkt volatiel kan zijn in korte tijdsbestekken. Als u het geld nodig heeft, kan het zijn dat u uw aandelen moet verkopen net als de aandelenkoersen een tijdelijke dip nemen. Dat is een situatie die u beter kunt vermijden.

U bereidt zich voor op uw pensioen. Beleggen is ideaal voor financiële doelstellingen op lange termijn, zoals uw pensioen. Een langere tijdlijn isoleert u tegen volatiliteit op korte termijn. Het geeft u ook de kans om te oefenen met buy-and-hold beleggen. Dit is de beleggings praktijk waarbij u kwaliteitsaandelen of -fondsen koopt en ze tientallen jaren in waarde laat stijgen. Het is de eenvoudigste manier om geld te verdienen op de aandelenmarkt.

Zie sparen en beleggen als twee hefbomen die u moet overhalen om financiële zekerheid te bereiken. Sparen is voor uw behoeften op korte termijn, en beleggen is voor de lange termijn. Beheers de vaardigheid om beide te gebruiken om uw financiële doelen te bereiken, en u zult hopelijk de gewenste welvaart vinden!