Lonen van zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers ver onder Belgisch gemiddelde

Zorgkundigen, winkelpersoneel, schoonmakers, vuilnisophalers en andere essentiële beroepen - de zogenaamde 'coronahelden' - verdienen heel wat minder dan het Belgische gemiddelde. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van cijfers voor 2018.
door
nina.vandenbroeck
Leestijd 2 min.

Statbel, de officiële statistische instelling van België, publiceerde dinsdag een nieuw rapport dat focust op de zogeheten essentiële beroepen. Dat zijn beroepen die essentiële activiteiten uitvoeren voor de maatschappij, waaronder zorg, afvalophaling, schoonmaak of de voorziening van levensmiddelen in supermarkten. Het waren net die beroepen die tijdens de coronacrisis erg duidelijk in beeld kwamen als frontliniewerkers en bestempeld werden als 'helden' van de crisis. Maar hoeveel verdienen die helden eigenlijk? Statbel zocht het uit op basis van cijfers uit 2018 - waarin eventuele coronapremies dus niet mee worden genomen.

Voor de berekening van het gemiddelde Belgische brutoloon keek Statbel naar lonen uit de privésector, maar namen ze ook enkele sectoren mee die strikt genomen niet volledig tot de private sector behoren - zoals de gezondheidssector. Gemiddeld verdient een voltijds tewerkgestelde medewerker dan 3.553 euro per maand, al is dat resultaat wat vertekend door enkele extreem lage en hoge lonen. Als we de lage en hoge uitschieters eruit halen, komen we tot een gemiddeld loon van 3.312 euro per maand.

Gezondheidssector

Binnen de gezondheidssector liggen de lonen zeer gespreid. Een arts verdient bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 7.091 euro bruto per maand, wat het een van de bestbetaalde beroepen van het land maakt.  Ook andere hooggeschoolde profielen zoals tandartsen en apothekers verdienen in vergelijking met het Belgische gemiddelde stevig de kost. Maar aan de andere kant van het spectrum verdient een zorgkundige gemiddeld slechts 2.549 euro per maand - bijna 30% minder dan het gemiddelde Belgische loon. Een verpleegkundige verdient zo'n 3.652 euro per maand, nog boven het Belgische gemiddelde dus.

Het slechtst betalende essentiële beroep is het zorgpersoneel in kinderdagverblijven en crèches. Zij verdienen een gemiddeld bruto maandloon van 2.317 euro.

Winkelpersoneel en logistieke sector

Winkelpersoneel behoort in België tot de slechtst betaalde profielen. Ze verdienen gemiddeld 2.500 euro bruto per maand. Ook bij veiligheidspersoneel (3.124 euro), vuilnisophalers (2.676 euro) en schoonmakers (2.363 euro) is het loon in vergelijking met het gemiddelde maar magertjes.

Natuurlijk moesten de supermarkten ook bevoorraad worden. Piloten en vliegtuigtechnici verdienen binnen de transportsector met 4.687 euro per maand het meest. Bus- en vrachtwagenchauffeurs verdienen daarentegen gemiddeld 2.860 euro per maand en zakken weer onder het gemiddelde. De pakjesbezorgers die tijdens de lockdown al onze puzzels en rolschaatsen naar de voordeur brachten, verdienen slechts 2.526 euro.

Hoe hoger diploma, hoe hoger loon

Statbel wijst erop dat een hoger diploma resulteert in een hoger gemiddeld maandloon. Wie een bachelordiploma heeft, verdient al 3% meer dan het Belgische gemiddelde. Houders van een masterdiploma kunnen tot 42% meer verdienen dan iemand met een gemiddeld loon. Langs de andere kant van de medaille verdienen Belgen zonder diploma van hogere studies na het middelbaar 19% minder dan het gemiddelde. Schoolverlaters verdienen tot 26% procent minder.

News

meer News