Meertaligheid in Brussel - "Meertaligheid begint met respect voor tweetaligheid"

door
Belga
Leestijd 2 min.

"Wij zijn heel tevreden dat het debat over taal in Brussel uitvoerig zal gevoerd worden en wij met onze Franstalige collega's kunnen discussiëren hoe de kennis van het Nederlands, Frans en Engels te versterken. Sommige van de voorgestelde recepten om meertaligheid te behalen vinden wij echter contraproductief en de naleving van tweetaligheid bij de openbare diensten wordt niet eens vooropgesteld", reageert N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter op de nota die minister van Meertaligheid Sven Gatz (Open Vld) deze namiddag in het Brussels Parlement voorstelt. Voor N-VA is het respect voor de wettelijke tweetaligheid het beginpunt voor de meertaligheid in het Brussels Gewest. "De taalwetgeving gaat niet over structuren, maar over mensen die dagelijks geconfronteerd worden met taaldiscriminaties in onder andere de gemeentediensten, politie en ziekenhuizen. Deze Brusselse regering kan optreden tegen de flagrante schendingen van de taalwetgeving, maar weigert deze essentiële pijler van Brussel af te dwingen. Deze nota heeft geen enkele ambitie om op het terrein hier snel resultaat in te boeken. Iedereen moet meertalig worden, maar de dienstverlening kan blijkbaar verder in het Frans", hekelt Cieltje van Achter.

Samen met haar fractiegenoot Gilles Verstraeten (N-VA) maakt ze zich ook zorgen over een aantal prioriteiten van deze nota: "Het valoriseren van de thuistaal, de tweetalige lerarenopleiding of het vergewestelijken van het onderwijs zijn immers geen oplossingen waar de Brusselse ketjes meertalig van zullen worden. De Vlaamse en Franstalige gemeenschappen moeten in Brussel (blijven) inzetten op een sterk taalonderwijs. De uitwisseling van leerkrachten Nederlands en Frans, kan hier zeker bij helpen. Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet de focus blijven liggen op de eerste en grootste uitdaging: een goede kennis van de schooltaal, het Nederlands."

N-VA hoopt dat deze nota een start is om het taaldebat in Brussel aan te zwengelen - ook bij de Franstalige partijen -, maar het kan absoluut geen eindpunt betekenen voor de partij.

bron: Belga