Onderzoek: Meer fietsongevallen als je alleen rijdt dan met andere weggebruikers

Fietsers raken sneller gewond als er geen andere weggebruikers rondom hen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent). Nochtans gelooft de meerderheid van de deelnemers dat de meeste fietsongevallen plaatsvinden als ze omgeven worden door gemotoriseerde voertuigen.
door
andries.haesevoets
Leestijd 2 min.

Een onderzoek van de VUB en de UGent, in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, toont aan dat fietsongevallen zonder andere weggebruikers vaker tot ernstige verwondingen en ziekenhuisopnames leiden. Auto's, bestel- of vragenwagens, motors en bromfietsen zijn slechts bij 20% van de fietsongevallen betrokken en toch denken fietsers dat deze ongevallen het gevaarlijkst zijn. “Ze hebben dus duidelijk een verkeerde perceptie als het op ongevallen aankomt”, zegt prof. dr Bas de Geus (VUB).

Grootschalige enquête

Er werd een enquête afgenomen bij 1.931 Belgen en Nederlanders boven de veertig jaar. Ze gaven bijvoorbeeld een antwoord op de vragen welk type fietsongeval volgens hen de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt en hoe vaak ze fietsen. Bovendien moesten de deelnemers aangeven of ze als fietser al vaak een ongeval gehad hebben en of daar gemotoriseerde voertuigen bij betrokken waren.

Uit die vragenlijst blijkt dat 60% van de deelnemers denkt dat fietsongevallen met gemotoriseerde voertuigen vaker leiden tot ernstige verwondingen en ziekenhuisopnames. De resultaten verschillen daarbij wel van regio tot regio. Respondenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië schatten dit type ongevallen vaker als gevaarlijk in (respectievelijk 71% en 78%) terwijl maar de helft van de Nederlandse respondenten diezelfde mening is toegedaan. Daarnaast schatten fietsers die al eens betrokken zijn geweest in een ongeval met andere weggebruikers dit type verkeersongeval gevaarlijker in.

Betere fietsinfrastructuur en gezond verstand is noodzakelijk

Prof. dr. Bas de Geus is niet verbaasd over die regionale verschillen. “Dat Belgische fietsers, en dan in het bijzonder de Brusselaars, de auto veel meer vrezen dan onze noorderburen heeft natuurlijk ook te maken met de infrastructuur: in Nederland zijn fietspaden vaker afgescheiden, terwijl fietsers hier vaak vlakbij auto's fietsen op smalle paden die meestal niet in goede staat zijn.”

Volgens de Geus zijn investeringen in een betere fietsinfrastructuur erg belangrijk. “Een breed fietspad met een vlakke verharding zonder obstakels, zoals paaltjes en rechte stoepranden, kunnen alvast helpen”, zegt hij. Maar ook de fietser zelf is volgens de Geus verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. “Een fietshelm, voldoende verlichting en een fietstas op de bagagedrager kunnen ongevallen voorkomen”, aldus de Geus.