Regering houdt zich recht tijdens begrotingsdebat

De federale meerderheid heeft in het parlement het begrotingsakkoord verdedigd. Vooral de besparingen in de gezondheidszorg en de minimumlonen van jongeren kregen heel wat kritiek te verduren.
door
Xavier
Leestijd 2 min.

Daags na de state of the union, zakt de regering traditioneel af naar het parlement voor het debat over de begroting. Na een week van gekibbel was het voor premier Charles Michel (MR, foto) vooral zaak om de scheuren in de coalitie dicht te plamuren. Daar is hij en zijn ploeg redelijk goed in geslaagd, al bleef het spook van Arco wel door de parlementsgangen dwalen.

Jongeren en antibiotica

De begroting voor 2017 moet een budgettair gat van 3 miljard euro dichtrijden en rekent daarvoor voor een groot deel op besparingen. Eén daarvan wijzigt het minimumloon voor jongeren. Concreet zou een werkgever minder moeten betalen voor een werknemer onder de 21 jaar oud, wat de linkerzijde deed vrezen voor een lager inkomen voor jonge werknemers. "Dat u zo denigrerend doet over jongeren bewijst dat u niet met hun praat" richtte Groen-fractieleider Kristof Calvo zich naar de partij N-VA. Die reageerde bij monde van haar fractieleider Peter De Roover. "Jongeren willen een job en niet als werkloze dromen van hoge lonen", klonk het. Ook de premier zelf mengde zich in de gesprekken en verzekerde dat "de maatregel het brutoloon viseert en geen impact zal hebben op het nettoloon".

Een andere punt van hevige kritiek was de 900 miljoen euro aan besparingen in de gezondheidszorg. Karin Joflée (sp.a) was daar allesbehalve voor te vinden. "Vooral mensen die het niet breed hebben zullen daar voor opdraaien", zei ze. Een uitspraak die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) niet graag hoorde. "Er zijn bijna twee miljoen mensen met een voorkeursregeling die dus niet zullen worden getroffen. Mensen zoals u en ik zullen die dus betalen", reageerde het liberale kopstuk. Het vooropgestelde budget voor de gezondheidszorg werd wel door de Belgische ziekenfondsen weggestemd. De mutualiteiten verzetten zich tegen "de onrechtvaardige verdeling van de inspanningen". "De sterke schouders zouden de grootste lasten moeten dragen, niet omgekeerd", luidde het.

Arco blijft spoken

De regering deed ook haar best om eensgezind over te komen in het Arco-dossier. Daarvoor had de premier in zijn beleidsverklaring een oplossing meegedeeld, maar die bleek door CD&V en N-VA anders geïnterpreteerd te worden. "Er is nog geen akkoord over de modaliteiten, maar we nemen daarover in de loop van 2017 een beslissing", liet Michel optekenen.