SDG: Eerlijk werk en economische groeitelling

Wereldwijd zijn 201 miljoen mensen werkloos, waarvan zo'n 74 miljoen jongeren. Veel anderen werken in erbarmelijke omstandigheden voor een hongerloon. Voor hen is eerlijk werk de kortste weg uit armoede.
door
Axelle.Lot
Leestijd 3 min.

De Verenigde Naties willen tegen 2030 duurzame economische groei realiseren waarbij zo weinig mogelijk mensen de boot missen. In de minst ontwikkelde landen gaat het om een groei van minstens 7% van het bbp per jaar.

Die economische groei mag echter geen groei om de groei zijn. Hij moet gepaard gaan met betere arbeidsomstandigheden. Dwangarbeid, kinderarbeid en moderne slavernij moeten verleden tijd zijn. Nu nog werken in heel de wereld 168 miljoen kinderen, vaak in precaire omstandigheden.

Ook wij kunnen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door te kiezen voor kleren die gemaakt zijn met respect voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers of door te kiezen voor producten waarvoor lokale boeren een eerlijke prijs krijgen.

De werkloosheid in België lag in december 2017 met 6,6% iets onder het Europese gemiddelde van 7,3%, maar er zijn grote regionale verschillen. Brussel kampt met een werkloosheid van meer dan 16% en een jeugdwerkloosheid van meer dan 24% terwijl Vlaanderen bij de Europese koplopers zit.

Ons land doet het goed wanneer het op arbeidsomstandigheden aankomt, maar sommige groepen zijn kwetsbaarder dan andere. Jongeren, vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond belanden vaker in precaire jobs. De werkloosheid bij allochtonen zit ver boven het gemiddelde en neemt langzamer af dan de totale werkloosheid. In Vlaanderen is een op de vijf jongeren met een migratie-achtergrond werkloos.

Rising You leidt vluchtelingen op tot hoogtewerker

Rising You biedt vluchtelingen opleidngen aan. Na de training vinden ze nagenoeg allemaal meteen een job.

Wat doen jullie?

Benjamin Gérard: “We hebben in september 2015 een klimclub opgestart waarmee we aan muurklimmen, rotsklimmen en speleologie doen. Daarnaast organiseren we opleidingen voor vluchtelingen.”

Welk beroep leren de vluchtelingen?

“We hebben opleidingen voor industriële schilders van hoogspanningsmasten en voor telecom-monteurs ingericht. Ze leren bijvoorbeeld om gsm-antennes op masten en gebouwen te monteren. In een nieuwe opleiding zullen de studenten leren om hoogspanningsmasten te monteren, en om hoogspanningslijnen van mast tot mast te trekken.”

Wie is welkom bij jullie?

“In de klimclub is iedereen welkom. We voeren bewust geen identiteitscontroles uit. De opleiding is enkel voor wie ingeschreven is bij de VDAB en dus wettelijk in ons land mag werken. Het heeft geen zin om jongeren op te leiden die geen kans maken op de arbeidsmarkt. Ook mensen die nog in hun asielprocedure zitten of die subsidiair beschermd zijn, mogen deelnemen. Natuurlijk zijn ook autochtonen welkom, want inburgeren doe je per definitie niet in hokjes.”

Hoe komen de kandidaten bij jullie terecht?

“Voor de klimclub werken we samen met de opvangcentra waar die jongeren verblijven. Bij de opleidingen merken we dat veel mensen doorverwezen worden door mensen die de opleiding al gevolgd hebben en nu aan het werk zijn.”

Hoeveel cursisten hebben intussen een job?

“Van de eerste twee lichtingen hebben we alle 24 deelnemers naar een job begeleid. Van de laatste lichting hebben 10 van de 11 een job.”

Waar klimmen jullie?

“We klimmen in een klimzaal in Sint-Gillis, maar op termijn zouden we graag een eigen klimzaal en opleidingscentrum uitbaten. Momenteel zijn er te weinig klimfaciliteiten in Brussel. Zodra het weer het toelaat, gaan we buiten rotsklimmen. Voor veel vluchtelingen uit rurale gebieden doet het enorm veel deugd om eens terug in de natuur te zijn.”

(jm)