Sp.a, Groen en Vlaams Belang trappen campagnes af

De partijen sp.a, Groen en Vlaams Belang hebben hun programma voor de verkiezingen van mei voorgesteld. Sp.a pleit voor een rode taxshift, Groen kiest voor negen topprioriteiten en Vlaams Belang richt zijn pijlen op een hervorming van het onderwijs.
door
Xavier
Leestijd 2 min.

De aftrap van de sp.a-campagne werd gegeven met een keuze voor koopkracht, pensioenen en zorg. Voorzitter John Crombez (foto) legde een sterke klemtoon op ‘zekerheid'. "Leerkrachten en verplegers, fabrieksarbeiders en bedienden. Dit zijn de mensen die onze economie echt doen draaien. Wat me opvalt is dat ze eigenlijk weinig vragen. Behalve een beetje zekerheid", aldus Crombez.

De partij legt daarvoor een rode taxshift op tafel die belastingen op arbeid sterk verlaagt en meer inkomsten haalt uit onder meer de meerwaarde die gerealiseerd wordt uit vermogen, huurinkomsten, aandelenopties en het privégebruik van bedrijfswagens. Dat houdt volgens de partij een fiscale verschuiving van zowat 12 miljard euro in.

Groene engagementen

Groen van zijn kant legt negen "verbintenissen" en "engagementen" op tafel. De partij wil onder meer een pak extra leerkrachten, meer middelen voor zorg op maat, een hoger nettoloon voor de lage en middeninkomens, hogere uitkeringen en pensioenen, een omslag naar een klimaatneutrale samenleving en meer investeringen in openbaar vervoer. Om dat te betalen, kijkt Groen onder meer naar een bijdrage van de grootste vermogens en haalt de partij dan ook het vermogensregister van onder het stof.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci sprak opnieuw haar voorkeur voor een progressieve coalitie uit. Maar Almaci is bereid om met iedereen, met uitzondering van Vlaams Belang, te praten.

Vijf minuten politieke moed

Het Vlaams Belang van zijn kant wil het onderwijs grondig hervormen en opnieuw «top» maken. De partij pleit voor centrale examens om de niveauverschillen tussen de onderwijsnetten weg te werken, het herwaarderen van de job van leerkracht, het stoppen van ondoordachte hervormingen en een verplicht taalbad voor leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen. "N-VA, CD&V en Open Vld hebben de afgelopen 15 jaar weggekeken van de problemen van het onderwijs, maar de oplossingen liggen voor de hand en vragen slechts vijf minuten politieke moed", aldus voorzitter Tom Van Grieken.

De Vlaams Belang-voorzitter hekelde ook de vorige regering om hun "opengrenzenbeleid, de verhoging van de pensioenleeftijd, de torenhoge belastingdruk en de miljardentransfers naar Wallonië". Andere thema's die aan bod kwamen, waren leeflonen voor vluchtelingen, wachtlijsten voor assistentiebudget, de islamisering en het tweeverdienersgezin.

News

meer News