UGent organiseert in juni voor helft van vakken online examens

De UGent zal de helft van de examens online organiseren. Verder wordt ook gebruik gemaakt van Flanders Expo en zullen verschillende zalen gehuurd worden om de examens af te nemen. Dat werd vernomen bij de universiteit.
door
aaron.verbrugghe
Leestijd 2 min.

Eind vorige maand paste de universiteit al de structuur en organisatie van het academiejaar aan en raakte bekend dat er geen lessen meer in de universiteit zelf worden georganiseerd. Nu zijn ook de evaluatiemomenten aangepast. Dat raakte woensdag bekend toen alle studenten hun examenrooster ontvingen.

Bezig met de voorbereidingen

Intussen is duidelijk dat de helft van de vakken aan de UGent in juni online geëvalueerd zal worden. Er zijn verschillende online evaluaties mogelijk. Het gaat van online papers over casusbesprekingen tot openboekexamens en mondelinge examens. Online multiplechoice-evaluaties en groepsgesprekken zijn eveneens een optie.

De lesgevers maken, opnieuw in overleg met de opleiding, de meest geschikte keuze. "Momenteel bereiden we volop richtlijnen voor om die online evaluaties voor studenten en lesgevers vlot te laten verlopen en oplossingen te bieden bij mogelijke problemen", klinkt het bij de UGent.

Protocollen

Voor examens op de campus werkt de universiteit aan gedetailleerde veiligheidsprotocollen. Door de vereiste inachtneming van social distancing zullen slechts een beperkt aantal studenten per examenlokaal toegelaten worden. Om dit principe te kunnen realiseren maakt de UGent maximaal gebruik van de eigen gebouwen. Examens in juni kunnen dus, naast de traditionele lokalen, bijvoorbeeld ook plaatsvinden in een sportzaal of een restaurant. Er wordt eveneens extra ruimte gehuurd op Flanders Expo, het gaat om acht zalen.