Vlaanderen telt 933.021 hectare jachtgebied

door
Belga
Leestijd 2 min.

De jachtplannen van Vlaanderen zijn aangepast, waardoor er nu 933.021 hectare wordt ingekleurd als jachtgebied. Dat is iets (26.379 hectare of 3 procent) minder dan twee jaar geleden, maar tegelijk kwamen er ook nieuwe territoria bij, met name in Limburg. "Een historisch manco werd rechtgezet", zegt de Hubertus Vereniging Vlaanderen vandaag. "Terrein verliezen doet niemand graag, zelfs al gaat het maar om een fractie van de totale oppervlakte. Hoe meer gebied om te jagen, hoe makkelijker om een overkoepelend beheer op poten te zetten", luidt het bij de belangenvereniging. "Anderzijds: bijna de helft van de uitkleuringen ging om huizen en tuintjes, waar een jager sowieso al niet komt om veiligheidsredenen. Dus de facto valt het verlies nog mee."

Vooral in Antwerpen (-4,9 pct) en Oost-Vlaanderen (-4,7 pct) is er nu veel minder jachtgebied. De verstedelijking en een nauwkeurig onderzoek door de sector zelf van stafkaarten op mogelijke discussiegevallen, zijn verantwoordelijk voor de daling.

Daarentegen kwam er in Limburg 1,3 procent of bijna 7.000 hectare aan jachtgebied bij. "Waar wild, zoals everzwijnen, voor problemen zorgen, beseft iedereen het belang van bejaging", meent de Hubertus Vereniging. "De stijging komt enerzijds door burgers die hun huis inkleuren in geval ingrijpen noodzakelijk blijkt, anderzijds door het toelaten van jacht in natuurgebieden, waar de wilde varkens zich ophouden."

De belangenvereniging wijst erop dat ze al enkele jaren van transparantie een prioriteit maakt: de jachtplannen zijn dan ook gratis en digitaal beschikbaar op haar website. Al geeft ze toe dat de problemen van vroeger misschien nog niet overal opgelost zijn. "Dit gaat om een werk van lange adem. Hier en daar zal allicht nog een perceel foutief ingekleurd staan. We nemen bij een dergelijk vermoeden proactief contact op met de betrokken partijen om klaarheid te scheppen." Als een tuin ingekleurd staat als jachtterrein betekent dat trouwens niet dat een jager zomaar onaangekondigd op dat terrein kan komen. "Dat mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Overigens mag binnen een straal van 150 meter van een huis niet gevuurd worden, dat bepaalt de wet."

bron: Belga