"Voer politieke dienstplicht in"

«Voer een politieke dienstplicht in.» Dat opmerkelijke voorstel lanceert een Nederlandse professor een week voor de Kamerverkiezingen.
door
Jelle
Leestijd 2 min.

Informaticus Peter Sloot van de Universiteit van Amsterdam, die zich ook vaak buigt over maatschappelijke kwesties, lanceert het idee op 13 maart tijdens het KennisCafé. Dat is een maandelijks panelgesprek met specialisten over een bepaald thema in het Amsterdamse debatcentrum de Balie.

Iedereen politicus

«Maak een systeem waardoor in principe iedereen een paar jaar als kamerlid kan worden opgeroepen», zegt hij aan de Volkskrant. «Als de kloof tussen burgers en politiek een probleem is, moeten we zorgen dat alle burgers zich kunnen herkennen in de kamerleden. Dat kan door voor elk type burger een afgevaardigde aan te wijzen. Die krijgt een training in het politieke ambacht, en zit er dan voor twee, drie jaar. Betaald, keurig geregeld.»

Spiegel van de samenleving

Sloot is er gerust in dat de 150 bestaande Kamerzetels volstaan om de hele samenleving te weerspiegelen. «Als je de samenleving analyseert heb je echt niet meer dan 150 verschillende categorieën Nederlanders, daar ben ik van overtuigd. Iedereen zal zich ergens in herkennen. Wit, zwart, rijk, arm, man, vrouw, jong, oud. Beter geworteld in de samenleving kan een parlement niet zijn.» Volgens hem is dat beter dan het huidige systeem. «Beter dan eens in de vier jaar ergens een kruisje zetten.», besluit hij.

In ons land opperde David Van Reybrouck in 2013 een gelijkaardig idee. In zijn boek ‘Tegen verkiezingen', pleitte hij voor het verkiezen van burgers door middel van loting. Sloot pleit niet voor een loting, maar het resultaat is hetzelfde: een parlement met gewone burgers. Zo wordt de kloof tussen politiek en burger verkleind en is het parlement een betere afspiegeling van de samenleving. Bovendien, zo benadrukt Van Reybrouck in zijn boek, stappen we zo af van het systeem waarbij politici steeds al met de volgende verkiezingen bezig zijn.