Vrouwen zien meer af van relatiebreuk dan mannen

Hoewel een relatiebreuk voor niemand een pretje is, zijn de gevolgen ervan verschillend voor mannen en vrouwen. Volgens een Amerikaans onderzoek ervaren vrouwen meer emotionele pijn na een break-up, maar herstellen ze er ook beter van.  
door
Maarten
Leestijd 2 min.

Hoe reageren mannen en vrouwen wanneer hun relatie op de klippen loopt? Onderzoeker Craig Morris van de universiteit van Binghamton wou graag een antwoord formuleren op die vraag en ondervroeg daarvoor 5.705 mensen uit 96 landen. De deelnemers aan het onderzoek moesten zowel de emotionele als de fysieke pijn van hun breuk evalueren op een schaal van 1 tot 10.

Bij vrouwen bleken de gemiddelde scores hoger uit te vallen dan bij hun mannelijke tegenhangers:  6.84 was de gemiddelde emotionele pijnscore, 4.21 de gemiddelde fysieke pijnscore, tegenover respectievelijk  6.58 en 3.75 bij de mannen. Morris concludeert daaruit dat vrouwen meer afzien van een romantische mislukking, wat volgens de wetenschapper niet onlogisch is.

Meer te verliezen

"Eenvoudig gesteld investeren vrouwen doorgaans veel meer in een relatie dan mannen", legt Morris uit. "Een korte romance kan negen maanden zwangerschap tot gevolg hebben, terwijl een man na een paar minuten al kan verdwijnen, zonder enige verdere implicaties." Biologisch gezien hebben vrouwen dus meer te verliezen bij een relatie met de foute persoon. "Daarom zijn ze doorheen de eeuwen kieskeuriger geworden bij het kiezen van hun wederhelft. Het gevolg is dat het verliezen van een geschikte partner harder aankomt bij een vrouw."

Voor mannen is de situatie anders. De evolutie heeft hen ertoe aangezet om met elkaar te concurreren om de liefde van een vrouw, wat volgens Morris de pijn van een break-up verzacht. De keerzijde is dat hoewel mannen in de beginfase minder pijn voelen, ze nooit volledig herstellen. Ne een tijdje pikken ze draad gewoon opnieuw op en gaan ze verder met hun leven.