Weyts schrapt ondersteuning voor project getraumatiseerde vluchtelingenkinderen

door
Belga
Leestijd 1 min.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) stopt noodgedwongen met een project voor de begeleiding van honderden getraumatiseerde kinderen met een vluchtverhaal. Dat meldt Apache. Weyts bevestigt de stopzetting, volgens zijn kabinet omdat de doelstelling bereikt is. Het project ondersteuning en begeleiding van asielkinderen met een traumaproblematiek binnen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) startte in januari 2017 en werd gesubsidieerd door toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het project kostte jaarlijks 504.000 euro, en dat drie jaar lang.

De teams Ondersteuning Trauma van het CLB konden onder Crevits rekenen op een jaarlijkse voortzetting van het project. Met het aantreden van Ben Weyts (N-VA) als minister van Onderwijs wordt de ondersteuning stopgezet.

"Het gaat om een project dat opgestart werd ten tijde van de grote asielcrisis van 2015. Het werd sindsdien al enkele keren verlengd", reageert het kabinet-Weyts aan Belga. "De Vlaamse Overheid wou via dit project expertise over traumabehandeling verspreiden onder de CLB-medewerkers. Deze doelstelling is bereikt. De voorbije jaren heeft deze expertise zich goed kunnen verspreiden, zodat er nu veel meer CLB-medewerkers weten hoe ze signalen van trauma's moeten herkennen en hoe ze hiermee moeten omgaan. Wij beschouwen het project als succesvol en voltooid. Het heeft de CLB-werking structureel versterkt, wat belangrijk is voor de kinderen die kampen met trauma's."

Volgens het kabinet hoeft het stopzetten van de steun niet te betekenen dat er naakte ontslagen vallen. "Voor de betrokken medewerkers wordt een oplossing gezocht."

bron: Belga