Vlaamse Jeugdraad hamert op vroegere detectie van mentale kwetsbaarheden in onderwijs

De Vlaamse Jeugdraad heeft vandaag een advies gelanceerd om vroeger in te zetten op mentale gezondheidsproblemen binnen het onderwijs en de vrije tijd. Zo willen ze preventief te werk gaan. Het dringend advies kwam er na cijfers van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro: een op vijf jongeren kampt met een psychische kwetsbaarheid en de wachtrijen voor hulp zijn eindeloos lang.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Volgens Zorgnet-Icuro moeten meer dan twee derde van de jongeren met een psychische stoornis meer dan een jaar wachten op professionele hulp. «Voor de Jeugdraad is het al lang twaalf na vijf», hekelt de organisatie. Een masterplan dringt zich dan ook op. Hierin moet er specifieke aandacht gaan naar jongeren die zich in extra kwetsbare posities bevinden, zoals jongeren met een migratie-achtergrond, LGBTQIA+-jongeren en jongeren die het financieel moeilijker hebben, stelt de Jeugdraad.

Schoolbanken als cruciale plek

Tijdens focusgesprekken georganiseerd door de Jeugdraad gaven veel jongeren aan dat ze zelf niet kunnen inschatten wanneer een mentale dip écht problematisch wordt. «Het is dus cruciaal om jongeren al vroeg te gaan versterken in hun mentaal welzijn en daarvoor zijn de schoolbanken, waar ze zo veel tijd spenderen, een logische plek», vertelt jongerenadviseur Loredana Cremery.

Bovendien ligt de nadruk vaak te hard op de behandeling en niet op de vroegdetectie en preventie van zo’n stoornis, stelt de Jeugdraad. Vaak kunnen mentale problemen veel vroeger opgepikt worden.

Belang van jeugdwerk

Ten slotte vraagt de Vlaamse Jeugdraad ook meer erkenning en ondersteuning voor de rol van jeugdwerkers en vrije tijd in het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. «De werking van jeugdverenigingen, jeugdhuizen en welzijnsorganisaties zoals Overkop-huizen, maar ook monitoren in het jeugdwerk spelen daarin een cruciale rol», klinkt het.