Gepresenteerd door de Europese Commissie

Hoe sterker de natuur, hoe beter we beschermd zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering

Vragen waar we niet omheen kunnen: wat is de beste manier om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken? En hoe passen we ons aan? Het antwoord luidt: door de natuur te herstellen en natuurgebieden voor iedereen te creëren.

De biodiversiteit is het levende weefsel van onze planeet, de optelsom van alle natuurlijke milieus en levensvormen, die vaak van elkaar afhankelijk zijn. Maar die biodiversiteit komt elke dag een beetje meer onder druk te staan door de klimaatopwarming. Hoog tijd dus om ons af te vragen hoe we ze maximaal in stand kunnen houden. Inzetten op natuurherstel is alvast één piste.

Natuurherstel, motor voor meer biodiversiteit

De natuur herstellen betekent concreet dat we beschadigde of aangetaste ecosystemen restaureren en er de natuur en biodiversiteit opnieuw alle kansen geven. Omdat de natuur CO2 uit de atmosfeer opslaat, helpt ze om de klimaatverandering tegen te gaan en ons te beschermen tegen de gevolgen ervan. Een grootschalig project met steun van de Europese Unie voor het herstel van heide- en veengronden op de Hoge Venen maakte het bijvoorbeeld mogelijk om 1.800 hectare aan veengebieden en droge en natte heide te restaureren. Dit zal de biodiversiteit ten goede komen en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer doen dalen.

Ook de landbouw profiteert van een sterke natuur

Soms wordt het voorgesteld alsof natuurherstel en het bevorderen van de biodiversiteit onverenigbaar zouden zijn met bepaalde economische activiteiten. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Als bijvoorbeeld landbouwgebieden (opnieuw) biodiverser worden door er hagen, bepaalde bomen en bloemen in aan te brengen, dan is de bodem beter beschermd tegen wind- en neerslagerosie. Hagen zijn ook het geliefkoosde plekje van lieveheersbeestjes, zweefvliegen, wantsen, spinnen, enz. die graag bladluizen op hun menu zetten, één van de schadelijkste insecten. Een mooi voorbeeld in dit verband is het LIFE-project Prairies Bocagères om de graslanden en bosranden in de streek Fagne-Famenne in Wallonië te herstellen. Het werd uitgevoerd met de hulp van een veertigtal lokale landbouwers die de graslanden beheren en er meer extensieve landbouwpraktijken op toepassen om de biodiversiteit te bevorderen. Alleen door de handen in elkaar te slaan kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering bestrijden!