Brussel betaalt het best: In Brussel verdien je gemiddeld ZO VEEL euro bruto

De Belgische lonen zitten overal in de lift. Al verschilt het gemiddelde brutoloon nog altijd behoorlijk over het ganse land. Brussel betaalt het best, gevolgd door Vlaams-Brabant en Antwerpen, zo blijkt uit het Jobat Salariskompas.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Over heel België beschouwd kan een werkende Belg gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3.881 euro. Dat blijkt uit het Jobat Salariskompas, dat inzicht geeft in het loon en de extralegale voordelen van de werkende Belg. Zowat 96.000 respondenten over heel het land namen deel aan het onderzoek.

Meer dan Belgisch gemiddelde

In Brussel kan je het meest verdienen: gemiddeld 4.475 euro bruto per maand. Ook Vlaams-Brabant betaalt haar werknemers - met gemiddeld 3.948 euro bruto per maand - meer dan het landelijke gemiddelde. Brussel en Vlaams-Brabant zijn in dit opzicht de Belgische koplopers.

Het verschil heeft te maken met de omstandigheden. In het Brusselse bevinden zich nogal wat grote bedrijven en organisaties, zoals de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er behoorlijk vertegenwoordigd, en die verdienen gemiddeld nu eenmaal meer dan bedienden en arbeiders.

Gemiddeld bedraagt het bruto maandloon in Vlaanderen 3.752 euro, oftewel gemiddeld 723 euro minder dan in Brussel. Overal zijn de lonen wel gestegen in vergelijking met 2018, al is die stijging niet overal even sterk voelbaar. In Vlaams-Brabant en Limburg is de groei het hoogst, in Brussel het laagst. Het gemiddelde voor Vlaanderen ligt op een loonstijging van 16,7% ten opzichte van 2018.

Beste plek om te werken

Het Brusselse Gewest lijkt dus, op basis van de inzichten uit het Jobat Salariskompas, de ‘beste’ plek om te werken:

Het gemiddelde loon is er veruit het hoogste. Zelfs 25,3% hoger dan in West-Vlaanderen, waar men momenteel het minst verdient.

Men krijgt er (gemiddeld gezien) meer vakantiedagen: 29 ten opzichte van 27 in Vlaanderen.

Het aantal extralegale voordelen is er ook hoger: gemiddeld 7,75 vs. 6,40 in Vlaanderen.

De tevredenheid met het loonpakket ligt in Brussel ook het hoogst.

Geluk op de werkvloer

Toch is er één belangrijk vlak waar het Brussels Gewest het verschil niet kan maken: geluk in het professionele leven. Daar zit Brussel op hetzelfde niveau als de andere provincies, wat natuurlijk ook niet slecht(er) is. Enkel in Limburg is men iets gelukkiger op het werk dan in de rest van ons land.

Alles wat je echt wilt weten vind je op metrotime.be