«Buiten regent het vitamientjes»

Partena Kinderopvang is de laatste jaren sterk gegroeid. Op drie jaar tijd zijn er maar liefst vijftien kinderdagverblijven bijgekomen. Elk verblijf speelt met de pedagogische Waardenboom, maar is vrij om er zijn eigen invulling aan te geven.
door
marketing
Leestijd 1 min.

Filip Standaert, Manager Partena Kinderopvang

Partena Kinderopvang telt 32 kinderdagverblijven. Zo'n grote organisatie biedt voordelen: “Dankzij onze omvang kunnen we onderhandelen met leveranciers en de prijs drukken. In onze organisatie heeft iedereen bovendien een duidelijke functie. Zo moeten de kinderbegeleiders zich niet bezighouden met HR of marketing. In geval van ziekte kunnen we ook makkelijker vervanging zoeken”, vertelt Filip Standaert, manager Partena Kinderopvang.

Om te kunnen blijven uitbreiden is Partena sterk afhankelijk van subsidies. “In de kinderopvang in Vlaanderen betalen ouders gemiddeld 14 euro per dag, maar onze werkelijke kost ligt rond 37 euro. Om die kloof te dichten, zijn we afhankelijk van subsidies van de Vlaamse overheid, maar ook lokale besturen kunnen een rol spelen, zoals de steden Gent en Antwerpen momenteel doen door zelf subsidies ter beschikking te stellen. Enkel zo kunnen we op een duurzame manier een kinderdagverblijf openen”, weet Filip.

De Waardenboom

Lisa Degrève,
pedagoog Partena Kinderopvang

Partena Kinderopvang hecht veel belang aan haar unieke Waardenboom. Lisa Degrève is pedagoog en verantwoordelijk voor de implementatie van het pedagogisch beleid: “We wilden een gemeenschappelijke taal voor onze kinderdagverblijven. De Waardenboom is een leidraad voor het pedagogische handelen van de kinderbegeleiders. Op elk blaadje van de boom staat een waarde die wordt uitgesproken door het kind. Via opdrachten staan we stil bij hoe, waarom en wat we doen bij elke waarde. Er blijft ruimte voor de eigenheid van elk kind, maar ook voor elk kinderdagverblijf en kinderbegeleider.”

“Nu de slogans voor iedereen zichtbaar zijn, vermijden we dat de waarden enkel op papier staan. Er wordt wel degelijk rond gespeeld”, springt Filip haar bij. “De kinderbegeleiders kunnen spelen en opdrachten rond de Waardenboom uitwisselen via onze gesloten Facebookgroep”, weet Lisa. “Het ‘ontdekkingsflesje' is leuk spelmateriaal om de slogan ‘Jij daagt me uit om te groeien tot een echte ontdekkingsreiziger' kracht bij te zetten.”

Op het ritme van het kind

Anke Van Den Keybus, kinderdagverblijf Wiebelwijs

Anke Van Den Keybus werkt in kinderdagverblijf Wiebelwijs in Gent. “Aan de hand van de slogan ‘Buiten regent het vitamientjes' spelen we veel buiten.” Bij Partena wordt geleefd op het ritme van het kind, en dat vindt Anke belangrijk. “We begeleiden elk kind zoveel mogelijk individueel en richten groepjes in met verschillende leeftijden. Dat communiceren we naar de ouders met de slogan ‘Verzorging is een uniek moment voor jou en mij.'”

Een open communicatie met ouder en kind is dan ook heel belangrijk bij Partena Kinderopvang. “We sporen onze kinderbegeleiders aan om samen met het kind een praatje te slaan met de ouders”, zegt Lisa. “We betrekken de ouders zoveel mogelijk met het Bitcare-systeem. Zo volgen ze via een tablet of hun kind goed gegeten heeft en kunnen ze overdag al leuke foto's zien”, beaamt Anke.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Partena.