Is dat extraatje verplicht? 13 vragen over de 13de maand

Wanneer het einde van het jaar nadert, kijken veel werknemers uit naar hun 13de maand? Jij waarschijnlijk ook. Maar is je werkgever eigenlijk verplicht om je een 13de maand uit te keren, en welke voorwaarden zijn eraan verbonden? We beantwoorden 13 veelgestelde vragen over de 13de maand.

door
Redactie online
Leestijd 4 min.

1. Wat is de 13de maand?

Op het einde van het jaar krijgen veel werknemers een extraatje van hun werkgever: de eindejaarspremie. Dit is een belastbare uitkering die je één keer per jaar ontvangt bovenop je loon. Aangezien het bedrag meestal (ongeveer) gelijk is aan je brutoloon, wordt het de 13de maand genoemd. Deze 13de maand is niet afhankelijk van je prestaties als werknemer of die van het bedrijf in het algemeen, in tegenstelling tot een winstdeling of een andere prestatiegebonden beloning.

2. Is er een verschil tussen een eindejaarspremie en een 13de maand?

In de praktijk is er geen verschil. Doorgaans is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het bruto maandloon, waardoor we dus spreken van een 13de maand. Het kan ook minder zijn, en dan is het strikt genomen geen 13de maand. In dit artikel gebruiken we de termen als synoniemen.

3. Is mijn werkgever verplicht om mij een 13de maand uit te betalen?

Afhankelijk van de sector waarin je werkt, is je werkgever verplicht om je een 13de maand te geven. Werk je niet in een sector waar een 13de maand uitgekeerd wordt? Dit betekent niet automatisch dat je geen premie krijgt. De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of het arbeidsreglement van je bedrijf kan alsnog opleggen dat er een eindejaarspremie moet uitbetaald worden. Sommige werkgevers kiezen er ook zelf voor om een dertiende maand te geven aan hun werknemers.

4. Zijn er voorwaarden verbonden aan een 13de maand?

Een 13de maand kan in bepaalde gevallen gekoppeld zijn aan voorwaarden. Zo keren sommige werkgevers dit alleen uit als een werknemer voor een bepaalde datum in dienst was. Elke voorwaarde moet schriftelijk vastgelegd zijn.

5. Waarom bieden werkgevers een 13de maand aan?

Met een mooi extraatje als een 13de maand kan een bedrijf zich profileren als een aantrekkelijke werkgever.

6. Krijgen alle werknemers van de organisatie een 13de maand?

Alle werknemers van het bedrijf zijn gelijk. Dus ofwel krijgen ze allemaal een 13de maand, ofwel niemand.

7. Krijg ik met een tijdelijk contract ook een 13de maand?

Ook als tijdelijke medewerker of uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie. Het bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat je gewerkt hebt. De uitbetaling gebeurt niet door de werkgever maar door het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten.

8. Heb ik recht op een 13de maand als ik later begin of ontslagen word?

Ben je pas halverwege het jaar begonnen bij je werkgever? Dan krijg je doorgaans een deel van de 13de maand, volgens het aantal maanden dat je in dienst bent. Hetzelfde geldt als je het bedrijf gedurende het jaar verlaat omdat je ontslagen bent. Let op: je werkgever is niet verplicht om dit te doen, dus ga na wat er in je contract staat. Neem je zelf ontslag en heb je geen anciënniteit van meer dan 5 jaar? Dan heb je geen recht op een eindejaarspremie.

9. Waarom hou ik op mijn 13de maand minder over dan op mijn loon?

Een 13de maand wordt beschouwd als een bijzondere beloning, waardoor ze onderhevig is aan hogere belastingen. Zo blijft er netto minder over dan bij je loon. Een 13de maand wordt ook niet mee in rekening genomen voor vakantietoeslag of de opbouw van je pensioen , tenzij het vermeld staat in de arbeidsovereenkomst.

10. Hoeveel bedraagt mijn 13de maand?

Elk bedrijf hanteert een andere berekening voor de 13de maand. Je vraagt dus best aan je werkgever wat het brutobedrag is van je 13de maand en hoeveel je netto overhoudt.

11. Wanneer ontvang ik mijn 13de maand?

Meestal krijg je de 13de maand in december uitbetaald, ongeveer gelijktijdig met je loon van die maand. Maar ook dit kan verschillen van werkgever tot werkgever. De premie wordt in ieder geval op tijd gestort om je kerstcadeaus of skivakantie te bekostigen!

12. Is een 13de maand altijd interessant?

In de meeste gevallen is een 13de maand een mooi extraatje. Toch zijn er bedrijven die dit gebruiken als compensatie voor een lager maandloon. Zo kom je met je 13de maand uit op hetzelfde loon als je bij een andere werkgever zou verdienen. Het is moeilijk om te achterhalen of dit het geval is in jouw organisatie. Laat daarom een 13de maand niet de doorslag geven in jouw keuze voor een werkgever.

13. Wat als ik de 13de maand niet krijg door tegenvallende bedrijfsresultaten?

In sommige contracten wordt opgenomen dat je de 13de maand alleen ontvangt bij een goed bedrijfsresultaat. Dit betekent dat je werkgever kan beslissen om geen 13de maand uit te keren als de resultaten tegenvallen. Is deze voorwaarde niet schriftelijk vastgelegd? Dan heb je wettelijk gezien wel recht op je 13de maand, ook als de bedrijfsresultaten niet zo goed zijn.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be