Deeltijds werkenden overwegen voltijds te werken in vierdagenweek

Bijna een kwart (24%) van de mensen die nu deeltijds werken, overweegt om (weer) voltijds aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Binnenkort kan elke voltijdse werknemer in de privésector een aanvraag indienen om zijn werkweek op 4 in plaats van 5 dagen te presteren. Het onderzoeksconsortium UGent @ Work deed een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.008 Vlamingen om na te gaan in welke mate Vlaamse werknemers aan de slag willen gaan in de vierdaagse werkweek en in welke mate ze verwachten dat dit (on)gunstig zal zijn voor hun welzijn.

37% van de Vlamingen die nu voltijds werken, acht het waarschijnlijk aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek. Geëxtrapoleerd naar de 1,8 miljoen voltijdse loontrekkenden in Vlaanderen, gaat het om een kleine 700.000 mensen die potentieel een aanvraag indienen.

Extra werkuren

Van wie deeltijds werkt, overweegt 24% om (weer) voltijds aan de slag te gaan, met dank aan de vierdaagse werkweek. Onder deeltijdse werknemers jonger dan 45 jaar loopt dit zelfs op tot 35%. Aangezien zowat 700.000 Vlamingen deeltijds werken, zou dit een enorme toename van het aantal arbeidsuren in Vlaanderen impliceren, stellen de onderzoekers.

Balans tussen werk en privé

Van de vierdaagse werkweek wordt voornamelijk verwacht dat die zal helpen om thuis makkelijker te ontspannen (43%), de balans tussen werk en privé te verbeteren (41%) en persoonlijke relaties te verbeteren (40%). Werknemers verwachten in veel beperktere mate dat de vierdaagse werkweek hun werkeisen zal doen dalen: minder dan een op de vier verwacht lagere werkdruk (23,7%) en lagere werkstress (22,7%). Wie een hoog burn-outrisico heeft, is enthousiaster voor de vierdaagse werkweek.