Deze enorme hoeveelheid werknemers in Vlaanderen hebben te veel werkstress

De kwaliteit van de jobs in Vlaanderen is de voorbije jaren licht verbeterd. Net iets meer dan de helft van de werknemers heeft ’werkbaar werk’. Stress blijft wel veruit het grootste knelpunt: 895.000 werknemers ervaren een te hoge werkstress, van wie een derde een burn-out riskeert. Dat blijkt uit de nieuwe werkbaarheidsmeting van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, en de Stichting Innovatie & Arbeid.

door
Belga, Redactie online
Leestijd 2 min.

«De cijfers evolueren voorzichtig positief», zei SERV-voorzitter Caroline Copers woensdag bij de voorstelling van de zevende editie van de werkbaarheidsmeting. In een rondvraag bij 8.900 werkenden (dus zonder bijvoorbeeld langdurig zieken) gaf 51,8% aan ’werkbaar werk’ te hebben, terwijl dat er bij de vorige rondvraag in 2019 net iets minder dan de helft waren (49,6%). ’Werkbaar werk’ betekent dat er geen klachten zijn over stress, motivatie, leermogelijkheden of werk-privébalans.

(Lichte) verbetering

Zowel wat betreft leermogelijkheden als motivatie was er een verbetering tegenover 2019. Zo is ruim 81% van de werknemers gemotiveerd op het werk. Over de balans tussen werk en privé zijn er het minst vaak klachten. Aan de andere kant blijft werkstress de belangrijkste klacht. «In de meting van 2023 heeft ruim één derde (36,1%) van de werknemers af te rekenen met werkstressklachten. Een derde hiervan of omgerekend 330.000 werknemers lopen een verhoogd risico op burn-out», aldus de SERV.

Goed voor hele samenleving

Werknemers die geen werkbaarheidsklachten hebben, zijn minder vaak ziek, zijn minder snel geneigd een andere job te zoeken en zien het vaker zitten om door te werken tot aan hun pensioen. «Investeren in werkbaar werk loont. Het is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar ook voor de werkgever en zelfs voor de hele samenleving», stelde SERV-voorzitter Copers. Zij riep de Vlaamse regering op om ook tijdens de volgende legislatuur te blijven inzetten op meer kwaliteitsvolle jobs.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be