Digitaal zorgplan in de maak

IT-groep Cegeka is in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gestart met de ontwikkeling van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor Vlaamse zorg- en welzijnswerkers. Dat plan moet samenwerking bevorderen en moet de patiënt de regie geven over de zorg en ondersteuning die hij wil. Het doel is om tegen het najaar van 2023 een eerste basisversie klaar te stomen en in 2024 een digitaal zorg- en ondersteuningsplan te kunnen uitrollen.

door
redactie online
Leestijd 2 min.

Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan moet het voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn en daarbuiten gemakkelijker maken om samen te werken. Het gaat dan onder meer om het samenstellen van een zorgteam, de planning en verdeling van zorgtaken, het opmaken en delen van een zorgplanning of efficiënt communiceren met elkaar en met de patiënt.

Naast een betere samenwerking is de belangrijkste doelstelling om de patiënt de regie te geven over de zorg die die wil en de vele actoren die daarbij betrokken kunnen zijn. De persoon met een complexe zorgvraag of diens vertegenwoordiger zal dus een belangrijke gebruiker worden van zijn eigen digitale zorg- en ondersteuningsplan.

Dit digitale zorg- en ondersteuningsplan mogelijk maken vraagt niet alleen een technische IT-ontwikkeling, maar ook inhoudelijke afspraken. Zowel voor de technische ontwikkeling als de inhoudelijke keuzes werkt Zorg en Gezondheid nauw samen met de verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn en met patiëntenvertegenwoordigers. Het instrument zelf heeft momenteel nog geen naam. Dit voorjaar zal een naam gekozen worden.

Patiënt empowerment

Cegeka is ook de ontwikkelaar van Mynexuzhealth. Dankzij de app hebben patiënten met één blik toegang tot hun medisch dossier. Het gebruik van de app mynexuzhealth is sinds de start in 2016 gestegen tot meer dan 1 miljoen gebruikers. Op 1 december 2022 gebruikten 1.037.468 patiënten de applicatie op hun mobiele telefoon of de webapplicatie. «Met mynexuzhealth app willen we patiënten zoveel mogelijk betrekken in het zorgproces: zowel voor, tijdens als na een ziekenhuisopname of consultatie bij een arts», zegt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth.

«We spreken hier van controle of patiënt empowerment. Die controle is voor veel patiënten vaak een geruststelling. Zo checkt de patiënt zelf of hij of zij een COVID-besmetting opliep door het resultaat digitaal op te zoeken of krijgt de patiënt bijvoorbeeld een beter inzicht in de resultaten van een bloedtest. Uiteraard benadrukken we dat deskundig advies de taak blijft van de medische wereld. Het blijft belangrijk om voor de interpretatie van de resultaten de behandelende arts te raadplegen», aldus Delande.

Mynexuzhealth werkt niet enkel de digitale maturiteit van de patiënt in de hand. Ook huisartsen, thuisverpleegkundigen, fysiotherapeuten halen er hun voordeel uit. Via hun versie van de applicatie – nexuzhealth pro en nexuzhealth Consult – krijgen ze een vollediger beeld van de patiënt dankzij de centralisatie van medische datastromen.