Europese Unie pakt loondiscriminatie aan

Europese bedrijven die meer dan honderd werknemers in dienst hebben, zullen binnenkort openbaar moeten maken of er op hun werkvloer een loonkloof bestaat tussen vrouwen en mannen. Dat is een van de maatregelen waar het Europees Parlement en de Raad het recent over eens geworden zijn om loondiscriminatie aan te pakken.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Het principe dat vrouwen en mannen gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen, is vastgelegd in de Europese verdragen maar was tot nu dode letter. Gemiddeld verdienen vrouwen in de Europese Unie per gewerkt uur 13% minder dan mannen. Het nieuwe akkoord om de loonkloof te dichten, moet daaraan tegemoet komen.

Verplicht kloof wegwerken

Bedrijven met minstens 100 werknemers zullen aan de overheid en aan de werknemers en vakbonden op hun vloer klaarheid moeten scheppen over de verloning die mannen en vrouwen krijgen, om zo een mogelijke loonkloof bloot te leggen.

Als er een kloof van minstens 5% blijkt te bestaan die de werkgever niet kan verdedigen aan de hand van objectieve en genderneutrale criteria, zal hij de kloof moeten wegwerken.

Meer transparantie

Los van de mogelijke discriminatie op basis van geslacht, zullen werkgevers verplicht worden duidelijk te maken hoe ze hun lonen en mogelijke loonsverhogingen bepalen. Aan de geheimzinnigheid die op dat vlak nog al te vaak bestaat, moet een einde worden gemaakt.

Salarisschalen zullen op een genderneutrale manier moeten opgebouwd worden, en ook evaluaties zullen aan de hand van neutrale criteria moeten gebeuren. Vacatures en functieomschrijvingen moeten eveneens genderneutraal zijn en bij aanwervingsprocedures mag niet gediscrimineerd worden tussen vrouwen en mannen. Werkgevers die de regels met de voeten treden, zullen beboet kunnen worden.

Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. De desbetreffende richtlijn zal daarna door de lidstaten in een nationale wetgeving moeten worden omgezet.