Geldzorgen saboteren productiviteit

«Het is maar geld.» Het is een uitspraak die mensen mét financiële middelen graag laten vallen, maar die niet bij iedereen in goede aarde valt. Want hoewel geld niet gelukkig maakt, kan een tekort je wel ongelukkig doen voelen. En dat beïnvloedt niet alleen ons privéleven.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Uit een nieuwe studie van YuLife en YouGov blijkt namelijk dat mensen die zich zorgen maken over geld, minder productief zijn tijdens hun werkuren. En aangezien datzelfde onderzoek ons leert dat maar liefst 80% van de volwassenen geldzorgen heeft, is dat toch iets om bij stil te staan.

Concentratievermogen

De laatste tijd was voor de meesten onder ons niet bepaald een financieel pretje. De stijgende levenskost en energieprijzen zorgen ervoor dat zij die eerder al krap bij kas zaten, het nog harder te verduren krijgen. Een probleem dat uiteraard rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks te maken heeft met ons werkleven.

Maar liefst 80% van de volwassenen maken zich zoals gezegd zorgen over hun financiën en even veel ondervraagden geven aan dat die zorgen hun concentratievermogen op het werk negatief beïnvloeden. Nochtans laat 66% van de werknemers weten daar niet over te durven praten met hun werkgever. Opvallend, want bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor die geldzorgen deels bij hun werkgever ligt.

Meer dan loon alleen

Uit de studie kwam trouwens ook naar voren dat loon niet het enige is wat financieel telt. Ook andere vormen van vergoeding zoals een pensioenplan en een verzekering kunnen ervoor zorgen dat werknemers zich financieel sterker voelen.