Helft werknemers tevreden over aanpak van bedrijven tijdens corona

Iets meer dan 40% van de werknemers is tevreden over de manier waarop hun werkgever de coronacrisis aanpakt binnen het bedrijf. Toch ervaart een derde van de respondenten minder werkplezier tijdens corona. Dit blijkt uit een enquête over werkplezier van Accent.
door
marketing
Leestijd 3 min.

Bijna de helft van de werknemers (43%) is globaal genomen tevreden over hoe hun werkgever de coronacrisis tot nu toe heeft aangepakt binnen het bedrijf. Werknemers zijn enerzijds tevreden over hoe hun werkgever maatregelen nam met betrekking tot veiligheid en bescherming op de werkvloer (56%). Anderzijds is ook 54,6% tevreden over de manier waarop het bedrijf de maatregelen communiceerde naar haar personeel.

Afstand tussen collega's

Maar ondanks het goede rapport voor de werkgever, eist de coronacrisis haar tol voor het mentale welzijn van de werknemer. Door de lockdowns en het verplichte thuiswerken, voelt een kwart van de werknemers zich minder betrokken bij de organisatie in vergelijking met vroeger. Bovendien vindt 40,6% onder hen dat er meer afstand is ontstaan tussen zichzelf en de collega's. Opvallend hierbij is de vaststelling dat voor een kwart het contact net intenser is geworden tijdens de crisis, iets wat vooral het geval is bij jongere werknemers.

Een derde van de respondenten geeft aan dat hun werkplezier nu lager ligt dan voor de coronacrisis: «Uit onderzoek weten we dat telewerk bepaalde voordelen biedt, zoals meer autonomie om je dag in te delen en de mogelijkheid om ongestoord te werken aan complexe taken», weet Tim Vantilborgh, professor aan de VUB. «Maar continu en verplicht telewerken heeft ook nadelen: enkel virtueel afstemmen met collega's is soms moeilijker en het wegvallen van onder meer de koffiehoekbabbels zorgt ervoor dat we ons eenzamer voelen en dat er een mentale afstand tussen onszelf en het werk ontstaat.»

Sterk signaal van leidinggevenden

Uit de enquête blijkt dat leidinggevenden het erg goed doen tijdens deze coronacrisis aangezien 63,1% aangeeft dat hun leidinggevende een sterk motiverende aanpak toepast: men luistert naar voorstellen, men toont vertrouwen en steunt de professionele en persoonlijke groei van werknemers.

Aan de andere kant zegt 34,5% dat hun leidinggevende demotiveert door hen bijvoorbeeld schuldgevoelens aan te praten. Liefst 40% onder hen stelt dat ze geen of slechts beperkte steun krijgen in hun professionele en persoonlijke groei, dit is vooral het geval voor mensen tussen 35 en 54 jaar. Voorts zegt 32,5% dat ze beperkte of geen beslissingsruimte ervaren in hun job, door bijvoorbeeld weinig verantwoordelijkheden of beslissingsvrijheid te krijgen.

Een motiverende leidinggevende en voldoende beslissingsruimte zijn cruciale elementen die samenhangen met het ervaren van werkplezier, aldus prof. Nathalie Aelterman, UGent: «Door in dialoog te gaan, keuzes te bieden en taakinhouden af te stemmen op de interesses van teamleden, wordt hun behoefte aan autonomie gevoed. Tot slot is het belangrijk dat teamleden zich gesteund voelen door hun leidinggevenden. Een leidinggevende die zijn voelsprieten opzet voor de signalen die zijn team uitzendt, die zich op de werkvloer laat zien en oprechte interesse toont in wat zijn medewerkers bezighoudt, zowel op als naast de werkvloer, zal een betere band met zijn team kunnen opbouwen.»