Mag je niet-opgenomen verlof zomaar overdragen?

Met het einde van het jaar in zicht beseffen heel wat werknemers dat ze nog een hoop vakantiedagen van dit jaar op overschot hebben. Kunnen die dagen overgedragen worden? HR-bureau Partena Professional zet de regels op een rij.

door
Redactie
Leestijd 1 min.

Allereerst is het niet toegestaan om als werknemer afstand te doen van vakantiedagen. Ook als je geen gebruikmaakt van je vakantiedagen, moet de werkgever ervoor zorgen dat alle wettelijke vakantiedagen voor 31 december 2021 zijn opgenomen. De werkgever mag uiteraard geen vakantiedagen opleggen, maar het is belangrijk dat de werknemer geïnformeerd is over zijn verplichting om zijn vakantiedagen op te nemen. Pas als het daadwerkelijk onmogelijk is voor de werknemer om zijn vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld wegens ziekte, kan vakantiegeld uitbetaald worden voor de dagen die hij niet kon opnemen.

Uitzondering

Wanneer een feestdag op een zaterdag of zondag valt, moet die worden vervangen en moet de vervangingsdag samenvallen met een werkdag. In dat geval wordt de vervangingsdag voor het hele personeel overeengekomen of wordt de datum van de vervangingsdag afzonderlijk overeengekomen. Ook die dagen kunnen niet overgedragen worden. Hetzelfde geldt voor de dagen arbeidsduurvermindering. Die dagen worden toegekend om de arbeidsduur over het kalenderjaar te respecteren. Met andere woorden, die dagen moeten worden opgenomen in de periode die overeenkomt met het kalenderjaar. De enige uitzondering zijn in feite de extralegale vakantiedagen zoals graadsdagen en anciënniteitsdagen: die kun je doorgaans wel overdragen.