Meer dan de helft van de Belgische werknemers is te dik

Meer dan de helft van de Belgische werknemers is te zwaar, bijna 1 op de 5 kampt met obesitas. Dat blijkt uit cijfers van IDEWE, de dienst voor preventie en bescherming op het werk. De cijfers verschillen sterk per sector. Zo'n 70% van de werknemers in de transportsector kampt met overgewicht, in het onderwijs is dat iets minder dan de helft.
door
marketing
Leestijd 2 min.

oor het onderzoek werden de medische gegevens van meer dan 200.000 werknemers onder de loep genomen. Er wordt gesproken van overgewicht wanneer iemand een body mass index (MBI) van meer dan 25 heeft. Is je BMI hoger dan 30, dan ben je obees of zwaarlijvig. Voor 35% van de werknemers uit het onderzoek lag het BMI tussen de 25 en de 30. Bij bijna 1 op de 5 proefpersonen lag het BMI hoger dan 30.

«Zwaarlijvige mensen lopen aanzienlijk meer risico op hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk en diabetes. We moeten de obesitasepidemie halt toe roepen», klinkt het bij Lode Godderis, de directeur van de dienst Kennis, Informatie & Reserach bij IDEW.

Mannen lopen meer risico

Vooral mannen zijn een risicogroep. Zo'n 60% is te zwaar, bij vrouwen is dat slechts 47%. De overtollige kilo's nemen ook toe met de leeftijd. Bij de werknemers die jonger zijn dan 25 jaar is 34% te zwaar, bij de groep van 35 tot 34 jaar stijgt dat aantal tot 45%. Bij de 55-plussers gaat het zelfs om 63%.

Ook de beroepscategorie speelt een rol. Vooral werknemers uit de transportsector kampen vaak met overgewicht: 70% heeft een BMI van 25 of meer. Ook in de bouw en de industriesector ligt het BMI van de gemiddelde werknemer te hoog. In de bouw is 62% te zwaar, in de industriesector gaat het om 59%. Niet toevallig zijn dit de sectoren waarin er vooral mannen vertegenwoordigd zijn, al speelt ook de aard van het werk mee.

We bewegen te weinig

Eén van de grote oorzaken van dat overgewicht? Het gebrek aan lichaamsbeweging. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie moeten we minstens vijf dagen per week een half uur matig tot intensief bewegen. Slechts 7 op de 10 werknemers slaagt daar ook effectief in. Vooral vrouwen bewegen te weinig: slechts 23% haalt de bewegingsnorm. Bij mannen is dat 34%.

«De klassieke gezondheidsacties van bedrijven spreken vaak enkel de personen aan die al gezond denken. Daarom pleit ik voor meer haalbare acties: hoe lager de drempel, hoe meer mensen je aan het bewegen krijgt. De acties moeten bovendien ook afgestemd worden op de sector waarin de werknemer actief is», besluit Godderis.

Job

meer Job