Meer dan de helft voelt geen discriminatie op werkvloer

Ruim zes op de tien werknemers merkt een positieve impact op de werkvloer wanneer er openlijk gepraat kan worden over diversiteit en inclusie met het personeel. Dat concludeert rekruteringsexpert Hays uit een diversiteitssurvey die ze in 2020 afnamen. Meer dan de helft van de ondervraagden (56%) geeft ook aan geen enkele vorm van discriminatie meer te voelen op de werkvloer.

door
Online redactie
Leestijd 2 min.

Rekruteringsexpert Hays onderzoekt regelmatig de diversiteit op de werkvloer. In de laatste enquête gaf meer dan 60% van de werknemers aan dat ze een positieve impact op de werkvloer merken wanneer er openlijk gepraat kan worden over diversiteit en inclusie.

Diversiteit uit zich voornamelijk in een gevarieerd team. Van de respondenten geeft ook 64% aan een positief effect te merken wanneer hun leidinggevenden een training volgen over onbewuste vooringenomenheid, om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen.

«We zien dat werknemers meer geneigd zijn om bij dezelfde werkgever te blijven, als die geeft om een positieve bedrijfscultuur. Zo apprecieert driekwart van de werknemers het wanneer een bedrijf werkt aan de vrijheid van meningsuiting», zegt Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays.

Alles start bij sollicitatie

Om een goed diversiteitsbeleid op te bouwen, start je best bij het begin. «Het eerste contact met een nieuwe werknemer is direct bepalend voor hun kijk op je bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers dit ondertussen ook begrepen hebben. De helft van de ondervraagde sollicitanten geeft aan dat ze geen enkele vorm van vooroordelen opmerken tijdens hun eerste gesprek», aldus Vanuxem.

Bedrijven bouwen hun sollicitatieproces ook verder uit om zo neutraal mogelijk te oordelen over de kwaliteiten van iemand. Van de ondervraagde werkgevers geeft 82% aan dat ze geloven in een goed onderbouwd sollicitatieproces met meerdere rondes of proeven om vooroordelen tegen te gaan. Ook geven acht op de tien aan dat ze het belangrijk vinden dat meerdere medewerkers bij de gesprekken aanwezig zijn om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Minder uitsluiten door seksuele voorkeur

Wanneer 56% van de werknemers geen discriminatie meer merkt, wilt dat zeggen dat 44% zich wel eens uitgesloten voelt. Er is dus nog werk aan de winkel. De meerderheid van die 44% gaf aan ze zich anders behandeld voelen op basis van leeftijd, gender of etniciteit. Seksuele voorkeur lag bij 9% aan de basis van hun discriminatie.

«We zien dat er steeds minder gediscrimineerd wordt op basis van de seksuele voorkeur van de werknemer. Dat is positief. Daarnaast zijn er wel nog steeds mensen die het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn op bepaalde events of activiteiten. Dat gaat om zo’n 40%. Het blijft belangrijk dat bedrijven openlijk zeggen waar het op staat, door bijvoorbeeld events te steunen die draaien rond diversiteit, zoals de Pride of Internationale vrouwendag. Bijna de helft van de werknemers ervaart dat als een positieve evolutie», besluit Vanuxem.