Nieuw project matcht kwetsbare profielen met vacatures

JobRoad, een project dat kwetsbare personen dichter bij de arbeidsmarkt wil brengen, slaat de handen in elkaar met Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Onder het motto «Wendbare loopbanen voor elk talent» zullen ze per jaar 100 Vlaamse bedrijven persoonlijk bijstaan om gedreven en diverse werknemers te rekruteren. «Op deze manier kunnen we mensen die anders uit de maatschappijboot vallen toch makkelijker een perspectief bieden op vast werk», zegt Joachim Commeene, CEO van JobRoad.
door
marketing
Leestijd 2 min.

JobRoad vzw is een initiatief van Accent en House of HR, dat al drie jaar mensen met een migratie-achtergrond en nieuwkomers ondersteunt in hun zoektocht naar een job. Intussen is de doelgroep uitgebreid naar gedetineerde en justitiabele personen. Binnenkort komt daar ook een werking rond 55-plussers en NEET-jongeren bij (NEET staat voor ‘Not in Education, Employment or Training). In totaal heeft het team van de jonge internationale vzw al 1.000 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk geloodst.

«Onze missie is duidelijk: elke kwetsbare persoon in de samenleving heeft het fundamenteel recht om 100% deel uit te maken van de maatschappij. Daarbij is werk de belangrijkste motor», aldus Joachim Commeene, CEO van JobRoad.

Op roadtrip door Vlaanderen

Met het «Wendbare loopbanen voor elk talent»- project hoopt JobRoad nog meer mensen te kunnen helpen. Het team zal in 2021 door Vlaanderen reizen en in bepaalde regio's telkens een netwerk uitbouwen. «Met onze eigen aanpak brengen we de belangrijkste actoren op de arbeidsmarkt lokaal samen», verklaart Commeene. «In de eerste plaats spreken we, onder meer via VOKA, ondernemingen aan die specifieke vacatures open hebben staan. Grote of kleine bedrijven, dat maakt niet uit. Nadien laten wij intermediaire organisaties zoals lokale OCMW's, VDAB en de uitzendsector uitgebreid kennismaken met de personeelsnoden van deze plaatselijke werkgevers».

In een volgende stap screenen de medewerkers van JobRoad de kandidaten die de organisaties naar voor schuiven. «De kandidaten krijgen een aantal tests voorgeschoteld. Daarna stelt JobRoad de geselecteerde jobzoekers voor aan de meewerkende bedrijven en kunnen ze voeling krijgen met de jobinhoud. Is er een ‘match', dan gaan de kandidaten meteen een sollicitatiegesprek aan met de personeelsverantwoordelijke. Vast werk komt zo in zicht, ook dankzij een intensief nazorgtraject, al dan niet in combinatie met een voorafgaande of gelijktijdige opleidingsperiode», zegt Commeene.