Ondernemerschap inzetten om werkloze jongeren te begeleiden

De Europese Unie heeft «Ondernemerscompetentie» als één van de acht sleutelcompetenties voor levenslang leren gedefinieerd. Maar ondernemerschap wordt vaak verward met het starten van een bedrijf. Nochtans is het zoveel meer dan dat.

door
Redactie
Leestijd 2 min.

Al 23 jaar biedt YouthStart in heel België trainingen aan gebaseerd op de principes van het ondernemerschap. Deze training is volledig gratis en richt zich op NEET-jongeren, d.w.z. jongeren onder 30 jaar die geen werk hebben, geen opleiding volgen en hoogstens een diploma secundair onderwijs hebben. Volgens officiële cijfers van 2020 bevond maar liefst 9,2% van de 15-24-jarigen in België zich in deze situatie.

YouthStart richt zich daarom op de ondernemingspedagogie als drijvende kracht achter haar trainingen. De jongeren worden uitgenodigd om een businessplan te presenteren over een onderwerp dat hen interesseert. «Voor ons is dit de rode draad die ons in staat stelt verschillende innovatieve en actieve onderwijsbenaderingen te integreren die het leerproces voor de jongeren spannend en zinvol maken. Zij ontdekken hun talenten en kunnen zich al lerend ontwikkelen via reële uitdagingen die ze in hun volwassen leven zouden kunnen tegenkomen.», zegt Bart De Bondt, CEO van YouthStart.

Volgens YouthStart leidt onderwijs in het ondernemerschap ertoe dat jongeren een ondernemersgeest ontwikkelen: verbeelden, innoveren en creëren, verantwoordelijkheid voor anderen nemen, in teamverband werken en uiteindelijk ondernemer van hun eigen leven worden. Volgens de organisatie is België nog zeer voorzichtig ten aanzien van deze onderwijsmethodologie. «Onze samenleving heeft nog steeds een wat archaïsche kijk op leren die jongeren een schuldgevoel geeft omdat ze niet van schoolbanken, boekenkennis, schooldiscipline en veilig spelen houden. We zitten in een logica van concurrerende sociale promotie, terwijl ondernemingsgerichte pedagogie de sleutel zou kunnen zijn tot een gedeeld enthousiasme voor leren en kennis», benadrukt Bart De Bondt.

YouthStart doet voorstellen voor ondernemerschapsonderwijs aan laaggeschoolde jongeren. Ondernemerschap tot een educatieve doelstelling maken van het onderwijs in Vlaanderen; maak van ondernemingszin een doelstelling en een educatieve praktijk voor overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en ondersteunen van jonge werklozen. «De bal ligt bij de besluitvormers», concludeert YouthStart.