In Team: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

door
marketing
Leestijd 3 min.

Vandaag is 53% van de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) vrouw. Maar in de hogere functies vind je vrouwen niet in gelijke mate terug. Om deze trend te keren moedigt de GOB met zijn diversiteitsbeleid vrouwen aan carrière te maken.

B?innen onze instelling worden bijna 40% van de directeursposten ingenomen door vrouwen. Dit is een significante verbetering tegenover 2013 toen het er slechts 15% waren, en dat dankzij verschillende maatregelen die we genomen hebben. Maar de GOB wil het daar niet bij laten.

“De toestand bij de GOB is vergelijkbaar met die in de federale administratie en de ondernemingen: vrouwen botsen vaak op onzichtbare obstakels - het fameuze glazen plafond - wanneer ze willen doorstoten tot verantwoordelijke of leidinggevende functies” stelt diversiteitsmanager Younous Lamghari vast. Dus werden meerdere spelers aan het werk gezet om het principe van non-discriminatie en gelijkheid nog concreter te maken.

Klimmen op de beroepsladder

De GOB kon met name uitgroeien tot een organisatie die de vrouwenloopbaan en diversiteit bevordert door meer te investeren in coaching, opleiding en competentieontwikkeling. Nochtans “stellen we vast dat vrouwen zich minder vaak kandidaat stellen voor bevorderingen en dat ze meer opteren voor horizontale mobiliteit. Dat heeft te maken met de neiging van zowel mannen als vrouwen om genderstereotypen te verinnerlijken. Met als gevolg dat vrouwen niet voldoende vertrouwen hebben om naar een bevordering te dingen, de voorkeur geven aan horizontale mobiliteit en vaker gebruik maken van de instrumenten voor het verzoenen van werk en privéleven en ook meer deeltijds werken. We doen het nodige om vrouwen aan te moedigen sterker in hun vaardigheden te geloven, hun zelfvertrouwen op te krikken en carrière te maken. En de resultaten zijn er naar. Omgekeerd zetten we mannen aan om gebruik te maken van de bestaande instrumenten voor het verzoenen van werk en privéleven”, vult Younous aan. Er zijn communicatiecampagnes gepland om dit te promoten.

Een goed evenwicht tussen werk en privé

Een evenwichtige werk-privébalans vormt een van de speerpunten van het beleid van de GOB. “We zijn een organisatie waarin flexibel werken tot de mogelijkheden behoort. We bieden meerdere mogelijkheden van deeltijds werken aan zodat iedereen zijn tijdsgebruik volgens de eigen behoeften kan indelen. We moedigen telewerken aan, alsook het opnemen van ouderschapsverlof en we hanteren een glijdend uurrooster dat een grote mate van flexibiliteit in de werkorganisatie garandeert. Bijna 40% van onze personeelsleden werkt thuis, dit is een significatief aantal in verhouding tot het totale personeelsbestand. Voor personeelsleden met kinderen hebben we een crèche in de buurt en ook kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Deze mogelijkheden worden door onze medewerkers op prijs gesteld”, verklaart Melda Aslan, de voorzitster van de interne diversiteitscommissie.

De GOB, V/M op voet van gelijkheid!

Om het thema nog verder uit te diepen maakte de GOB de brochure ‘De GOB, V/M op voet van gelijkheid!' waarin vrouwelijke en mannelijke rolmodellen werd gevraagd over dit onderwerp te getuigen. “De gendergelijkheid is er in de GOB sterk op vooruitgegaan zoals een recent onderzoek heeft aangetoond. Deze brochure schetst een beeld van de laatste nieuwe verwezenlijkingen ter zake en benadrukt de loopbaanmogelijkheden, de veelheid aan beroepen en de waaier aan instrumenten voor het verzoenen van werk en privé”, verklaart Isabelle Meulemans, de directrice Human Resources.

Bovenop de gelijkheid tussen vrouwen en mannen die onze instelling vooropstelt, heeft een wetenschappelijk onderzoek uit 2014 vastgesteld dat het globale percentage personen van buitenlandse origine binnen de GOB rond de 20% schommelt.


Een job bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel?

De teams van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voeren elke dag opdrachten uit die bijdragen aan de levenskwaliteit in Brussel en op de dienstverlening aan de burger zijn gericht. Dat doen ze in diverse domeinen : de zachte mobiliteit, engineering, gelijke kansen, financiën, communicatie, boekhouding, overheidsopdrachten, huisvesting, de contacten met de plaatselijke besturen, beheer van Europese fondsen, vertegenwoordiging van het gewest in het buitenland, human resources…

De GOB is erin geslaagd een werkomgeving te creëren die opkomt voor diversiteit, gelijke kansen en welzijn, en die medewerkers de mogelijkheid geeft een  loopbaan op te bouwen dankzij de vele opleidingen, interne mobiliteit en bevorderingsexamens.

Werken bij de GOB, is ook genieten van een beter evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven en van diverse extralegale voordelen: 35 wettelijke verlofdagen, glijdende uurroosters , telewerk, een MIVB-abonnement en kantoren die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een duurzame cafetaria die verse en seizoensgebonden producten aanbiedt, een Sociale dienst, een sportzaal…

Al onze werkaanbiedingen zijn te raadplegen op: overheidsdienst.brussels/jobs.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner GOB.