Vrouwen met ambitie krijgen een boost bij de FOD Financiën!

Met het project « Boost her », wil de FOD Financiën iets doen aan de lage vertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties. Op dit ogenblik maken vrouwen slechts 34% uit van de hogere hiërarchie van deze overheidsdienst die, op termijn, een evenwicht nastreeft.
door
marketing
Leestijd 2 min.

Je kan er niet naast kijken. Zoals in veel openbare en privé instellingen het geval is zijn vrouwen, ook bij de FOD Financiën, ondervertegenwoordigd in hogere functies. Hoewel vrouwen ietsje in de meerderheid zijn voor alle niveaus samen (52% van het personeelsbestand is vrouwelijk), begint het verschil zich steeds meer af te tekenen hoe hoger we klimmen in de hiërarchie. Zo bezetten zij slechts 34% van de betrekkingen van A3 en hoger. En hun afwezigheid is nog opvallender in beslissingsorganen zoals de beheerscomités of de directie. De FOD Financiën wil hier iets aan doen.

“Eerst lanceerden we twee communicatiecampagnes met als slogan ‘Verschil volgens geslacht? Hier niet, mijn gedacht!' verduidelijkt Valentine Theys, verantwoordelijke voor het project. De eerste campagne was naar de mannen gericht omdat ook zij betrokken moeten worden in de culturele en organisatorische veranderingen die we willen. Het doel was hen aan te moedigen om ook deeltijds werk en ouderschapsverloven op te nemen. De tweede campagne was bestemd voor de vrouwen en wou hen aanmoedigen om te postuleren voor managementfuncties.”

Project "Boost her".

De cel diversiteit van de FOD Financiën liet het daar echter niet bij. Zij lanceerden op 5 oktober ook nog het project “Boost her”, met als doel: het glazen plafond doorbreken. Dit project wil jaarlijks doorgaan om geleidelijk de vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere hiërarchie te kunnen verhogen en beoogt op termijn het evenwicht. “Het gaat om een project in meerdere fasen dat aan vrouwen instrumenten wil aanreiken voor de ontwikkeling van hun loopbaan", zegt Valentine Theys.

Het initiatief kende heel wat succes met meer dan 90 kandidaten waarvan er uiteindelijk 30 werden weerhouden. Zij startten zopas de eerste fase, die van het “netwerken”, met een kennismaking met vrouwelijke managers van de federale overheid of de FOD Financiën. Rolmodellen waar zij zich door kunnen laten inspireren om stap voor stap ook zelf de treden van de hiërarchische ladder te gaan beklimmen.

De Diversity Award 2017 is voor de FOD Financiën

De inspanningen van de FOD Financiën op vlak van gelijkheid mannen-vrouwen werden op 17 oktober beloond met de Diversity Award 2017, toegekend door de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit. Uit de projecten van een tiental deelnemende openbare diensten werden die van de FOD Financiën dit jaar bekroond. Zij zouden als goede praktijken kunnen worden overgenomen door andere openbare instellingen.


Sofie De Grave

Controle Particulieren Dendermonde, Administratie van de Fiscaliteit

Ik verwacht een aantal vaardigheden en competenties verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik feedback te krijgen en begeleiding bij het uitstippelen van mijn individuele ontwikkelingstraject. Via dit project bouw ik mijn professioneel netwerk uit en wil ik inzichten verwerven over mijn sterktes en groeipunten. Een project als ‘boost her' moedigt vrouwelijke talenten aan om het glazen plafond te doorbreken.

 

Karen De Maere

Beheer Particulieren Mechelen, Administratie van de Fiscaliteit

In het voorbije jaar heb ik de kans gekregen een aantal managementcursussen te volgen. Hierdoor heb ik de smaak te pakken en wil ik mijn leiderscapaciteiten verder ontwikkelen. Ook leer je collega's kennen met dezelfde drive en hetzelfde doel voor ogen zodat je een netwerk kan uitbouwen om op terug te vallen. Het project “Boost Her” komt voor mij dan ook op het ideale moment.

 

Tina Kuypers

KMO-Controlecentrum Antwerpen, Administratie van de Fiscaliteit

Om de huidige generatie gemotiveerd te houden om voor FOD Financiën te blijven werken moeten er loopbaanperspectieven zijn voor hen. Met dit project toont de FOD dat ze je naar waarde weet te schatten en dat er een mooie loopbaan voor jou in het verschiet ligt, als je er zelf ook de tijd en energie in steekt. Ik denk dat dit project mij kan helpen mijn loopbaan te structureren. Een stap naar “de juiste vrouw, op de juiste plaats” dus.


Ontdek de voordelen van een job bij FOD Financiën op www.jobfin.be