Werknemers vragende partij voor evaluatiegesprek

Een nieuw jaar betekent nieuwe voornemens, maar ook reflectie. Je kan er bijvoorbeeld bij stilstaan hoe je het doet op de werkvloer. Maar hoewel de meesten evaluatiegesprekken noodzakelijk vinden, zeggen twee op de drie werkgevers dat er zelden iets gedaan wordt met de feedback. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. Eén op vier vindt ook dat de manager dergelijke gesprekken verkeerd aanpakt.

door
Redactie online
Leestijd 3 min.

60% van de 1.500 ondervraagde bedienden geeft aan dat ze evaluatiegesprekken noodzakelijk achten voor hun professionele ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat dit gesprek vaak niet verloopt zoals gewenst. Helemaal geen evaluatiegesprek of feedback die geen gevolg krijgt zijn hierbij de belangrijkste pijnpunten.

Vast evaluatiemoment is belangrijk

21% van de werknemers heeft geen evaluatiegesprek en vindt dit ook niet nodig. Een ander deel van de bevraagden (14%) heeft er geen, maar is wél vragende partij om samen te zitten met de manager. Vooral werknemers die geen contract van onbepaalde duur hebben of deeltijds werken geven vaker aan dat ze niet regelmatig een evaluatiegesprek hebben maar dit wel willen.

«Hoewel er steeds vaker ook door het jaar feedback wordt gedeeld, is het nog steeds belangrijk om een vast moment in te plannen om stil te staan bij hoe het werk verloopt, zéker als een werknemer daar vragende partij voor is. Dat geldt voor zowel vaste, tijdelijke als deeltijdse werknemers. Het is niet omdat iemand niet vast in dienst is, dat deze persoon geen evaluatiegesprek verdient», zegt Jeroen Diels, senior regional director bij Robert Half.

Werknemers die wel een gesprek hebben met hun manager zijn ook niet altijd tevreden. Eén op de vier (41%) vindt namelijk dat de manager dit soort gesprekken verkeerd aanpakt. Te veel éénrichtingsverkeer en weinig terugkoppeling zijn voorbeelden van waar het schoentje dan soms knelt.

Wat met de feedback?

In een evaluatiegesprek gaat het vaak veelal over de prestatie van de werknemer, maar het is alles behalve de bedoeling dat dit een éénzijdig gesprek is:

«Een evaluatiegesprek de dag van vandaag gaat over veel meer dan enkel de klassieke prestatiebeoordeling van werkgever naar werknemer toe. Vat zo’n gesprekken op als een actieve dialoog tussen de twee partijen, waarbij er niet enkel gepraat wordt over prestaties, maar zeker ook over de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de werknemer. Op die manier stimuleer je de vertrouwensrelatie en de positieve wisselwerking om feedback in twee richtingen te delen en samen vooruit te gaan», aldus Diels.

Bij het opvolgen van die suggesties en feedback loopt het echter wel nog vaak mis. Meer dan twee op de drie (65%) werknemers geeft aan dat er met feedback die werd gedeeld tijdens een evaluatiegesprek niets wordt gedaan.

«Het is zonde dat input verloren gaat nadat er geïnvesteerd wordt in evaluatiegesprekken. Door niet aan de slag te gaan met de feedback, mis je de kans om je werknemers te empoweren. Professionele groei van een werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Neem die als werkgever dan ook ter harte, anders loop je het risico dat je goede werkkrachten verliest», besluit Jeroen Diels.