Youth Start: «Ik dacht dat ik geen talent had»

Het is negen uur 's ochtends. Een tiental jongeren tussen 18 en 25 jaar wachten voor een gebouw in de Hertogstraat in Brussel. Het is de dag waarop ze hun presentatie tonen aan de jury. Ze hebben net acht trainingsdagen achter de rug, en niet zomaar een training… Deze training wordt al meer dan 20 jaar in België aangeboden door YouthStart, een organisatie die zich inzet om NEET-jongeren weer op de goede weg te zetten. NEET-jongeren zijn jongeren die niet aan het werk zijn, niet naar school gaan en geen training volgen. Ze hebben ook hoogstens een diploma secundair onderwijs.

door
Online redactie
Leestijd 2 min.

Het is half tien en de deuren gaan open, het is tijd om ieders businessplan te presenteren. «Onze filosofie is gebaseerd op de principes van ondernemerschap, met als einddoel een toekomstproject over een onderwerp dat hen passioneert», aldus Michael François, woordvoerder van de vzw. «Toen ik aankwam, was ik ervan overtuigd dat ik geen vaardigheden had, maar tijdens de training ontdekte ik dat ik een analytische en creatieve geest heb», zegt Liliane, een 25-jarige deelnemer.

Voor de trainster is de ontwikkeling van dit businessplan en de presentatie voor een jury slechts het topje van de ijsberg: «We werken veel rond zelfvertrouwen en eigenwaarde omdat deze jongeren vaak ontmoedigd aankomen. We zijn ervan overtuigd dat alle jonge mensen talenten hebben en dat we ze gewoon moeten ondersteunen zodat ze verder kunnen in het leven, door haalbare en inspirerende doelen te stellen», legt ze uit.

«Ik voel me een kunstenaar in hart en nieren. Ik vond nooit mijn plaats op school. Dus zat ik achter in de klas te tekenen, en mijn leraren herhaalden continu dat ik nergens in het leven zou komen... en ik geloofde het! Tot ik hier een beetje bij toeval belandde. Ik voel me weer gemotiveerd en ik weet wat ik moet doen zodat mijn dromen uitkomen, alles is duidelijker!», getuigt Pierre. Naïma heeft haar zelfvertrouwen teruggevonden; «Dankzij YouthStart weet ik in amper twee weken dat ik de ondernemer van mijn eigen leven ben, en dat ik het stap voor stap moet aanpakken.»

De ene na de andere presentatie volgt elkaar op. Elke presentatie eindigt met een daverend applaus! Er wordt gelachen, ontspanning vervangt stress. De jury heeft beraadslaagd en de hele groep is geslaagd. Illan, Christopher, Jasmina, Dido, Zina, Orfeo, Naïma, Pierre, Kilian en Liliane ontvangen hun certificaat, erkend door HEC Liège. De toekomst is aan hen bestemd!